Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Karta Dużej Rodziny juz 16 czerwca 2014r

Strona główna » Aktualności » Karta Dużej Rodziny juz 16 czerwca 2014r

wielkość tekstu:A | A | A

Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Wramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez wzgledu na dochód w rodzinie. W praktyce chodzi o znizki na korzystanie z oferty instytucji publicznych i firm prywatnych, które przystąpiły do programu. Są to min.: muzea, parki narodowe, obiekty rekreacyjne i sportowe.

Karta Dużej Rodziny ma być przyznawana przez wójta , burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Będzie wydawana bezpłatnie kazdemu członkowi rodziny.
W przypadku jej utraty, kradzieży lub zagubienia ma być wydawany duplikat. Koszt wydania duplikatu to 8,76 zł.
 
Karta Dużej Rodziny przysługiwać będzie rodzinie wielodzietnej. Rodziny wielodzietne to te, w której rodzic/ rodzice lub małżonek rodzica mają utrzymaniu co najmniej troje dzieci.:
– w wieku do ukończenia 18. roku zycia;
– w wieku do ukończenia 25. roku zycia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyzszej;
– bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujacych się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Karta Dużej Rodziny będzie dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
Rodzic z rodziny wielodzietnej otrzyma kartę na czas nieokreślony. Dzieciom natomiast Karta przysługiwać będzie do 18. roku życia, a w sytuacji gdy kontynuuja naukę, do 25. roku życia. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia; dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
 
Karta jest wydawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio   o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
 
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
 Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub,  w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
 
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można od 16 czerwca 2014r. w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach ul.3 Maja 25.
  
Wniosek KDR do pobrania poniżej.
 
 

 

czytano: 2555 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.