Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

12. Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Strona główna » Aktualności » 12. Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

wielkość tekstu:A | A | A

14 października 2015 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 12. Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 

Nr 0R-BR.0002.9.2015                                                                                    Koziegłowy 05.10.2015 r.  
 

Porządek obrad 12. Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
             

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013  r. poz. 594  z późn. zm.) zwołuję na dzień  14 października 2015 r. o godz.  12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 12. uroczystą Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Powitanie zaproszonych gości z Rumunii , wystąpienia okolicznościowe  , prezentacja Gminy  i Miasta Koziegłowy

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2015 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 63/XI/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

9. Wybór ławników sądowych na kadencję 2012-2015:

    1) przedstawienie opinii  Zespołu opiniującego kandydatów na ławników

    2) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania

    3) przedstawienie  sposobu głosowania  przy wyborze ławników

    4) głosowanie, 5) ogłoszenie wyników wyborów

    6) podjęcie uchwały  w sprawie wyboru ławników

10. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym

11. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta  o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym

12. Interpelacje i zapytania radnych

13. Wolne wnioski

14. Zakończenie obrad  12 Sesji.  
 

Przewodnicząca

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk 

czytano: 1245 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.