Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
poniedziałek, 21 października 2019 r. |
imieniny obchodzą: Celina, Hilary
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Absolutorium dla burmistrza przegłosowane jednogłośnie

Strona główna » Aktualności » Absolutorium dla burmistrza przegłosowane jednogłośnie

wielkość tekstu:A | A | A

Podczas Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy burmistrz Jacek Ślęczka przedstawił wykonanie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2015. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę o udzieleniu burmistrzowi absolutorium.

Poczatkowo dochody budżetu GiM Koziegłowy zaplanowano na 48 mln 112 tys. 113 zł, w tym dochody bieżące na 39 mln 297 tys. 458 zł a dochody majątkowe na 8 mln 814 tys. 654 zł. Łączna kwota wydatków budżetu miała wynieść 52 mln 665 tys. 455 zł, w tym wydatki bieżące 35 mln 404 tys. 239 a majątkowe 17 mln 261 tys. 216 zł.

Limity planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. to 17 mln 130 tys. 724 zł z czego kwota 6 mln 511 tys. 229 zł to wydatki na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Deficyt budżetu uchwalono w wysokości 4 mln 553 tys. 342 zł. Miał on zostać pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym.

Zaplanowane przychody budżetu miały zamknąć się kwotą 6 mln 391 tys. 107 zł, z tego kredyt w wysokości 4 mln 686 tys. 570 zł i pożyczka 1 mln 704 tys. 536 zł. Rozchody budżetu stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 mln 837 tys. 764 zł. Rezerwa ogólna wyniosła 100 tys. zł a rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 tys. zł.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to 222 tys. 200 zł, a planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 219 tys. 700 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 2500 zł.

Planowane kwoty wydatków budżetu w formie dotacji 2 mln 732 tys. 381 zł, z czego dla jednosek sektora finansów publicznych – dotacje celowe 335 tys. 492 tys. zł, dotacje podmiotowe – 846 tys. 250 zł. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych dotacje celowe 430 tys. zł, dotacje podmiotowe – 1 mln 120 tys. 639 zł.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dokonany został cały szereg zmian do uchwały budżetowej z 30 grudnia 2014 r.

Po zmianach planowana kwota dochodów wyniosła 55 mln 122 tys. 8 zł (zwiększenie o 7 mln 9 tys. 895 zł). Dochody bieżące wyniosły 41 mln 842 tys. 407 zł (zwiększenie o 2 mln 544 tys. 948 zł) a dochody majątkowe – 13 mln 279 tys. 601 zł (zwiększenie o 4 mln 464 tys. 947 zł). Planowana kwota budżetu wyniosła 61 mln 74 tys. 784 zł (zwiększenie o 8 mln 409 tys. 329 zł). Wydatki bieżące wyniosły 40 mln 190 tys. 777 zł (zwiększenie o 4 mln 786 tys. 538 zł), wydatki majątkowe 20 mln 884 tys. 7 zł (zwiększenie o 3 mln 622 tys. 790 zł).

Planowany deficyt budżetu roku 2015 po zmianach wyniósł 5 mln 952 tys. 775 zł (zwiększenie o kwotę 1 mln 399 tys. 433 zł.

Ostatecznie dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 55 mln 178 tys. 800 zł co stanowi 100,1 % planu. Dochody bieżące to 42 mln 437 tys. 319 zł (101,42 % planu) a majątkowe to 12 mln 741 tys. 480 zł (95,95 %). Poniesione wydatki w kwocie 57 mln 593 tys. 459 zł (94,30 % planu). Wydatki bieżące wyniosły 38 mln 390 tys. 828 zł (95,52 % planu), a majątkowe 19 mln 202 tys. 630 zł (91,95 % planu). W 2015 r. deficyt budżetowy wyniósł 2 mln 414 tys. 658 tys. zł (planowany 5 mln 952 tys. zł).

Jak podkreślił burmistrz Jacek Ślęczka, dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy wzrosły od 2011 r. z 38 mln 222 tys. zł do 55 mln 178 tys. zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe czyli inwestycyjne, w 2011 r. było to 24 % budżetu, w 2012 r. - 13 %, w 2013 r. - 28 %, w 2014 r. - 37 %, a w 2015 r. - 33,34 %.

 

czytano: 1533 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.