Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Pozakonkursowy tryb zlecania zadania publicznego

Strona główna » Aktualności » Pozakonkursowy tryb zlecania zadania publicznego

wielkość tekstu:A | A | A

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.z 2016. poz. 239) Gmina Koziegłowy może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w/w ustawy, realizacje zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadanie nie może być dłuższy niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016r (Dz. U. z 2016, poz.570).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Gminy i Miasta, oferta na okres 7 dni jest upubliczniona, tj zamieszczona na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,
- stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,
- Biuletynie Informacji Publicznej

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu uwag zawierana jest niezwłocznie umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu gminy danej organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3 w/w ustawy na realizację zadań publicznych w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

W załączeniu oferta:
1. Uczniowski Klub Sportowy

FAIR PLAY Koziegłowy ul. 3 Maja 12

czytano: 1023 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.