Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
wtorek, 21 stycznia 2020 r. |
imieniny obchodzą: Agnieszka, Jarosława
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

Strona główna » Aktualności » ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

wielkość tekstu:A | A | A

GK.271.10.2018.ppu

Koziegłowy, dn. 14.03.2018r.


ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.”Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”

1.      Zakres zadania obejmuje :

1)Reprezentowanie inwestora na budowie przez kontrolę zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawartymi umowami z wykonawcami.

2)Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3)Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i  przekazywanie ich do użytkowania.

4)Potwierdzenie faktycznie wykonywanych/wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5)Rozwiązywanie wynikłych w trakcie budowy problemów technicznych.

6)Kontrola terminowości wykonania robót oraz zgodności w zakresie umownym.

7)Propozycja wprowadzenia w razie potrzeby robót dodatkowych oraz innych niezbędnych zmian umowy protokołami konieczności i aneksami. Inspektor nadzoru nie posiada uprawnień do zlecania wykonania robót dodatkowych.

8) Udział w radach budowy oraz sporządzanie protokołów z rad budowy.

9)Po zakończeniu robót i zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru udział w odbiorze końcowym.

10)Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót o których mowa w § 1 oraz rozliczenie końcowe inwestycji. 

2.      Kryteria oceniania ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena  100%

3.     Termin wykonania zadania:

Od dnia podpisania niniejszej umowy do czasu zakończenia umowy podstawowej zawartej z wykonawcą robót budowlanych

4.      Pisemne oferty cenowe należy składać w zamkniętych kopertach na biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy w terminie do dnia 22.03.2018r. do godz. 900

5.     Otwarcie nastąpi dnia 22.03.2018r o godz. 915 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 

czytano: 535 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.