Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Sołectwa dostały wsparcie na kulturę

Strona główna » Aktualności » Sołectwa dostały wsparcie na kulturę

wielkość tekstu:A | A | A

Gmina i Miasto Koziegłowy zrealizowała projekty zgłoszone przez sołectwa w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w 2018 r. Zadania współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego, w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, zgodnie z umowami zawartymi 12 lipca 2018 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą i Miastem Koziegłowy.

W ramach konkursu dofinansowanie pozyskały 3 sołectwa z terenu gminy Koziegłowy: Samorząd Mieszkańców Koziegłów, Sołectwo Pińczyce oraz Sołectwo Stara Huta. Wartość realizowanych zadań wynosi 60 000 zł, natomiast pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa śląskiego stanowi 80% wartości zadnia.

Samorząd Mieszkańców Koziegłów zrealizował zadanie pn. „Zakup strojów cieszyńskich dla Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca Koziegłowy”, które przyczyni się do promocji Śląska – regionu. Zespół przygotowuje ,,Oczepiny" z terenu Śląska Cieszyńskiego. To barwne widowisko ludowe z przyśpiewkami i tańcem, uzupełnione o stroje z tego regionu, w pełni będzie przemawiało do widza. Będzie to adekwatne z przekazem kulturowym Śląska Cieszyńskiego, jego tradycją i kultywowanymi obrzędami, a odbiorcy przybliży region tak odmienny od naszego. Przygotowywane przez Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy widowisko nauczy szacunku do historii, dziedzictwa kulturowego, pokaże to co nas łączy, a co dzieli, jednocześnie wzmocni wizerunek sceniczny zespołu. W ramach zadania zakupiono stroje cieszyńskie: dziewczęce, męskie oraz stroje damskie.

Sołectwo Pińczyce wnioskowało o „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc w nowe instrumenty muzyczne oraz mundur”. Celem zadania jest kultywowanie i promocja lokalnej twórczości. W ramach projektu zakupiono dla orkiestry w 11  instrumentów muzycznych jak: flety, sonor, tuba, klarnety, saksofon, puzon oraz zestaw perkusyjny. Ogłoszono już nabór do orkiestry, aby poszerzyć skład wykorzystać potencjał młodych ludzi i jak najefektywniej wykorzystać wysokiej jakości nowe instrumenty. Ponadto zakupiono mundur młodzieżowy. Uzyskana pomoc finansowa umożliwiająca realizację zadania przyczyni się do rozwoju działalności i podniesienia atrakcyjności oferty muzyczno-kulturalnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc oraz stworzy mieszkańcom Pińczyc, ale także gminy ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i umożliwi aktywną integrację środowiska wiejskiego.

Sołectwo Stara Huta zrealizowało zadanie pn. „Jubileusz 80-lecia Zespołu Folklorystycznego „Złoty Kłos” ze Starej Huty”. Z okazji jubileuszu Sołtys wsi Stara Huta oraz członkinie i członkowie zespołu wystąpili o pomoc finansową. Zaplanowano zakup obuwia ludowego – damskiego i męskiego. Zespół posiada nowe stroje regionalne, a zakup obuwia stanowi doposażenie mające na celu poprawę wizerunku scenicznego podczas występów.      W ramach zadania odbyła się promocja zespołu i sołectwa – Uroczysty Jubileusz we wsi Stara Huta z udziałem mieszkańców Gminy, którą uświetniły występy ludowych zespołów folklorystycznych. Podczas imprezy uhonorowano członkinie i członków zasłużonych dla Zespołu „Złoty Kłos”.                      

Realizacja zadania „Jubileusz 80-lecia Zespołu Folklorystycznego Złoty Kłos ze Starej Huty” przyczyniła się do kształtowania świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców gminy, regionu, ponadto propaguje zachowanie wartości środowiska kulturowego. Przedsięwzięcie jakim były obchody jubileuszu 80-lecia zespołu można zaliczyć do oddolnych inicjatyw dotyczących własnej wsi, przyczyniły się do mobilizacji zasobów wiejskich nie tylko wśród członkiń i członków zespołu, ale także wśród społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zachowaniu ich tożsamości i tradycyjnych wartości życia wiejskiego.

Gmina i Miasto Koziegłowy realizując te zadania kształtuje świadomość narodową i obywatelską mieszkańców, wspiera rozwój i promuje twórczość ludową. Realizuje tym samym cele konkursu oraz cele Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+ oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”.

 

czytano: 617 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.