Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
poniedziałek, 27 stycznia 2020 r. |
imieniny obchodzą: Aniela, Julian
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Sesja RGiM Koziegłowy

Strona główna » Aktualności » Sesja RGiM Koziegłowy

wielkość tekstu:A | A | A

Porządek obrad 7 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
w dniu 28 marca 2019 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
zwołuję na dzień 28 marca 2019 r. o godz. 15,oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 7 Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023 , z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa , porządku publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza GiM Koziegłowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Koziegłowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie statutu dzielnicy Rosochacz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z SP ZOZ Myszków ( punkt lekarski w Cynkowie)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z SP ZOZ Myszków ( punkt lekarski w Gniazdowie).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
16. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad 7 Sesji.
 

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

czytano: 608 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.