Moja biblioteka – w Koziegłowach

 

Ogólnopolska akcja organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „Tydzień  Bibliotek” była wspaniałą okazją dla bibliotekarzy z Koziegłów do zaprezentowanie nowej oferty z jaką wychodzi biblioteka do mieszkańców gminy. Od 8 maja w Bibliotece Publicznej w Koziegłowach uruchomiona została  „półka bookcrossingowa”.  Akcja - podziel się książką, czyli przekaż ją dalej innej osobie, była dla wielu osób zaskoczeniem ale spodobała się i półka  zagości na stałe w koziegłowskiej bibliotece. W tych dniach  trwał również kiermasz nowych książek i odbyło się  spotkanie  z nauczycielami  bibliotek szkolnych.

 

 

 

Biblioteka Publiczna działająca w strukturach MGOPK w Koziegłowach w tym roku przystępuje do Programu Rozwoju Bibliotek. Program ten wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W dn. 21 maja w MGOPK w Koziegłowach odbyło się uroczyste spotkanie dotyczące budowania „Gminnej koalicji na rzecz rozwoju Biblioteki Publicznej w Koziegłowach” w trakcie którego przedstawiciele władz, organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół i bibliotekarze szkolni, radni gminni i powiatowi oraz stali czytelnicy podpisali deklarację współpracy. Partnerzy zobowiązali się współdziałać z biblioteką w Koziegłowach, wspierać merytorycznie i finansowo oraz budować strategię na rzecz jej rozwoju. Głównym celem partnerstwa jest aktywizacja mieszkańców gminy, zwiększenie udziału młodzieży w kulturze, a także wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.  „Dzisiejsza biblioteka publiczna spełnia wiele funkcji, podejmuje wiele różnych inicjatyw. Najważniejsza jest jednak jej podstawowa misja - zapewnienie użytkownikom kontaktu z książką, rozbudzanie i umacnianie nawyków czytelniczych. To spotkanie ma formę małej uroczystości dla naszej biblioteki, a mamy co świętować: odnowiona biblioteka w 2010r z programu Odnowy Wsi a teraz przystąpienie do Programu Rozwoju Bibliotek” -  powiedziała Dyr. MGOPK Agata Morawiec. Kierownik biblioteki wspomniała natomiast o czasopismach jakie prenumerowane są w bibliotece – „Po analizie ankiet przeprowadzonych wśród czytelników, zamówione zostały czasopisma dwutygodnik edukacyjny dla licealistów Cogito i miesięcznik  Żyjmy dłużej,  z Urzędu Gminy na zasadzie użyczania otrzymujemy ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny i ekonomiczno-prawny Rzeczpospolita i Wspólnota czasopismo samorządowe. W ofercie biblioteki jest również  kwartalnik Cywilizacja.  Dzisiaj zapraszamy również całe rodziny do udziału w konkursie „ Najbardziej rozczytana rodzina w Gminie Koziegłowy”, regulamin dostępny jest w bibliotece i na stronie www.dk-kozieglowy.pl .  Dla zwycięzców przewidziane są  bardzo atrakcyjne nagrody –podkreśliła  kierownik Bożena Kolasa

 

 

W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Jacek Ślęczka, sekretarz Krzysztof Bąk, instruktor Biblioteki Śląskiej w Katowicach Bożena Szczykała  i Koordynator regionalnego Programu Rozwoju Bibliotek Magdalena Madejska oraz Dorota Kaim - Hagar  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, radni powiatowi Mariusz Morawiec i Krzysztof Gajdziak.  W tym dniu Biblioteka uroczyście przystąpiła  do Programu Rozwoju Bibliotek, wręczone zostały honorowe „Złote karty biblioteczne”, zaprezentowany  System umożliwiający wypożyczanie ebooków przez Biblioteki  - Wirtualna biblioteka bez kartek. Finałem spotkania  był wspaniały tort w kształcie książki oraz występ artystyczny słuchaczy Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

„ Najbardziej rozczytana rodzina w Gminie Koziegłowy” - regulamin

 

1.Konkurs przeznaczony jest do wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy

2.Po pojęciem rodzina rozumie się osoby zamieszkujące wspólnie pod jednym adresem

3. W konkursie mogą uczestniczyć również te osoby z rodziny ( dzieci, wnuki, dziadkowie), którzy przebywają na terenie Gminy sezonowo( wakacje, urlop)

4. Komisja konkursowa weźmie po uwagę liczbę osób z danej rodziny zapisanych do biblioteki oraz liczbę książek wypożyczonych przez całą rodzinę 

5. Zwycięży rodzina, która uzyska największą liczbę wypożyczeń, przypadającą na  jednego członka rodziny

6. Czas trwania konkursu: 21 maja 2013r do 20 maja 2014r.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Gminnego Dnia Dziecka w czerwcu  2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de