Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy

Strona główna » Realizowane projekty » RPO 2014-2020 » Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy

wielkość tekstu:A | A | A

 

 Projekt pn.: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Krótki opis projektu :

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polega na montażu 71 kpl. instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców indywidualnych w Gminie i Mieście Koziegłowy, służących do produkcji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres projektu obejmuje :  opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych. W ramach przedsięwzięcia planuje się również zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlano – instalacyjnymi oraz promocję projektu. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Gminie Koziegłowy w wyniku dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Główne cele projektu :

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii elekt. ze źródeł odnawialnych w Gminie Koziegłowy w wyniku dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).

Oddziaływanie projektu :

• wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE,

• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych (zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, dzięki zwiększeniu udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych),

• oszczędność zasobów kopalin - węgla kamiennego zasilającego elektrownię dostarczającą energię elektryczną odbiorcom na terenie gminy,

• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,

• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia.

Wartość całkowita 1 865 463,57

Wydatki kwalifikowane 1 505 461,44

Wnioskowane dofinansowanie 1 074 447,83

Okres realizacji projektu 2017-04-06 – 2019-06-30

 

Strona główna Drukuj dokument
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi