Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

III BIEG Z KOPYTA 2017 - REGULAMIN

Strona główna » Festiwal Z Kopyta » III BIEG Z KOPYTA 2017 - REGULAMIN

wielkość tekstu:A | A | A

Bieg „Z Kopyta 2017”

REGULAMIN:

Termin: 02.09.2017 r., Stadion sportowy w Gniazdowie

Organizatorzy: Gmina i Miasto Koziegłowy pod Patronatem Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej

MGOPK Koziegłowy

Klub Sportowy Warriors Koziegłowy

Ranczo Rosochacz

Tel. Kontaktowy: 507-970-120

 

Współpraca:

- Grupa Animacyjno-Nordicowa Gmina Koziegłowy

- Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

- OSP Koziegłowy

 

I. Cele

1. Popularyzacja biegania, Nordic Walking jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.

2. Promocja Gminy i Miasta Koziegłowy, samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich mieszkańców oraz walorów rekreacyjnych do biegania/nordicowania, integracja pokoleń.

3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia.

4. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Koziegłowy

5. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz aktywności ruchowej .

 

II. Trasa

Obejmuje nawierzchnię asfaltową

Trasa oznakowana.

Nie posiada atestu PZLA.

Limit czasowy dla wszystkich dystansów: 2h 45min.

Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu nordic walking, oraz udzielali kar za naruszenie regulaminu przepisów nordic walking (patrz rozdział IX niniejszego regulaminu).

W przypadku upalnej pogody na trasie będą znajdował się punkt nawodnienia.

Bieg Główny na dystansie 10km

Bieg na dystansie 5km

Marsz Nordic Walking na dystansie 5km

 

III. Program Imprezy

8.00-10.30 – Praca Biura Zawodów

09.00 – start biegów dla dzieci

11.00 – Uroczyste otwarcie imprezy

11.15- Wspólna rozgrzewka

11.30 – Start Biegu Głównego

11.35 – Start Biegu na dystansie 5km

11.40- Start Nordic Walking na dystansie 5km

11.45- Start Biegu na dystansie 1km

14.00 – Zamknięcie trasy Biegów

14.45 – Dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii

 

Jednocześnie w godz. 9.00-10.30 będą się odbywały biegi dzieci od 5 do 15 lat na różnych dystansach: Bieg dla dzieci i młodzieży odbędzie się na bieżni lekkoatletycznej

 

Kategoria I godz 09.00 PRZEDSZKOLAKI dystans 100m

Kategoria II godz. 09 :20 SZKOŁA PODSTAWOWA

*Klasy 1-3 dziewczyny i chłopcy dystans 200m

*Klasy 4-6 dziewczyny i chłopcy dystans 400m

Kategoria III godz.09:40 SZKOŁA GIMNAZJALNA

*Klasy 1-3 dziewczyny 800 m

*Klasy 1-3 chłopcy 1200 m

 

IV. Uczestnictwo

1. Zawody są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak i amatorów. Limit Uczestników wynosi 400 osób (250 osób- bieg, 150 osób- nordic walking).

2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w Biegu (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości).

3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach. Organizator nie ubezpiecza uczestników.

4. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z zastrzeżeniem sytuacji zagrażającym bezpieczeństwu.

7. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie http://wynikionline.pl/

8. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

9. W ramach pakietu startowego Uczestnicy otrzymują m.in. numer startowy wraz z agrafkami, posiłek regeneracyjny po biegu, wodę mineralną po biegu oraz pamiątkowy medal.

 

V.  Pomiar czasu Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów umieszczonych w numerze startowym. Oficjalnym czasem biegów jest czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, w przeciwnym wypadku Organizator nie gwarantuje prawidłowości pomiaru czasu. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 godziny od publikacji w tym czasie można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych

 

VI. Zgłoszenia i Opłaty   1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://biurozawodow.pl/events/info/zkopyta2017  do dnia 31 sierpnia 2017 r.   2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy: w dniu zawodów 02 września 2017r. W miejscu Stadionu sportowego Gniazdów‐Mzyki w godzinach 8:00 – 9:30.   3. W przypadku przekroczenia 400 zgłoszeń do udziału w Biegu Organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.   4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.   5. Każdy z Uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed Biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.   6. Dzieci w towarzystwie rodziców lub opiekunów biorą udział w zabawach i wyścigach po uprzednim zarejestrowaniu się w Biurze Zawodów.   7. Wysokość opłaty startowej w Biegu Głównym, biegu na 5 km i Marszu Nordic Walking: 20 zł. Opłatę należy uiścić do dnia 30 sierpnia 2017r. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I‐VI  szkoły podstawowej i gimnazjum są zwolnione z opłaty startowej.   8. W dniu zawodów opłata startowa  w Biegu Głównym, biegu na 5 km i Marszu Nordic Walking: 40 zł. 9. W dniu zawodów organizator będzie dysponował (poza osobami zgłoszonymi przez Internet i opłaconymi): 50 pakietami na wszystkie biegi / marsz NW.

 

VII. Klasyfikacja

I. Bieg Główny

a. Open Kobiet i Open Mężczyzn

b. Klasyfikacje wiekowe:

- K-20 / M-20 18-39 lat (rocznik 1998-1977)

- K-40 / M-40 40-59 lat (rocznik 1976-1957)

- K-60 / M-60 60 i więcej lat (rocznik 1956 i starsi)

c. Najszybszy Mieszkaniec i Mieszkanka Gminy i Miasta Koziegłowy

II. Marsz Nordic Walking

a. Open Kobiet i Open Mężczyzn

b. Klasyfikacje wiekowe:

- młodzik 9 – 17 lat (rocznik 2008 – 2000)

- K-20 / M-20 18-39 lat (rocznik 1999-1978)

- K-40 / M-40 40-59 lat (rocznik 1977-1958)

- K-60 / M-60 60 i więcej lat (rocznik 1957 i starsi)

 

VIII. Nagrody

1. W każdej z klasyfikacji nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy oraz puchary.

2. Wszyscy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal

3. w kategorii OPEN biegu na 10 km  kobiet i mężczyzn nagrody finansowe : 1 m – 300 zł , 2 m – 200 zł, 3 m – 100 zł

 

 

IX. Informacje techniczne

1. Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.

2. Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem nie jest widoczna gołym okiem.

3. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

2. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.

3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora.

4. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas Biegu pod warunkiem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

7 biuro@chronosports.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

Strona główna Drukuj dokument
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi