Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Policja

Strona główna » Bezpieczeństwo » Policja

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

Dzielnicowy pracują w nowej formule

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego inauguracja nastąpiła w 2016 roku, ma za zadanie  faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa.

W pracy dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w Policji.

Aby program przyniósł zamierzony efekt działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych:

- obszar kadrowy

- obszar szkoleniowy

- obszar narzędzi komunikacji społecznej

- obszar organizacji służby

- obszar modernizacyjny

W ramach poszczególnych obszarów systematycznie i dynamicznie realizowane są cele i podzadania cząstkowe.

Co ważne działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy.

Jest to diametralna zmiana w zasadach funkcjonowania dzielnicowych, stąd też musi być rozłożona w czasie.

Komendant Główny Policji już w 2016 roku zaplanował przeprowadzenie audytu funkcjonowania dzielnicowych na ternie kraju. Realizuje to Zespół Audytu Wewnętrznego przy pomocy audytorów z KWP/KSP, podobnie przygotowywane są planowe kontrole tego obszaru.

Ponadto Biuro Prewencji KGP planuje przeprowadzenie tzw. czynności badawczych polegających na bezpośrednich wizytach w jednostkach wykonawczych i rozmowach z dzielnicowymi i ich przełożonymi na temat funkcjonalności wprowadzonych zmian organizacyjno – prawnych popartych wyrywkową kontrolą dokumentacji. Rozwiązanie takie stosowane jest każdorazowo w przypadku stosowania/wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych. Czynności te planuje się po upływie określonego czasu, który pozwala na obiektywną ocenę tych rozwiązań.

Dodatkowo prowadzone są anonimowe badania opinii policjantów, w tym przypadku dzielnicowych. Badania takie zostały przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich dzielnicowych z terenu kraju w połowie stycznia br. Odpowiedzi na blisko 50 szczegółowych pytań udzieliło blisko 6 tys. dzielnicowych.

Podobne badania w odniesieniu do społeczeństwa obecnie prowadzone są przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Gabinetu KGP.

W działaniach tych wykorzystywany jest dorobek nauk społecznych i prowadzone są one we współpracy ze światem nauki, jak i innymi podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. 

Wartym podkreślenia jest, że sukcesywnie prowadzone są tzw. przeglądy kadrowe dzielnicowych służące kontroli prawidłowości prowadzonej polityki kadrowej w odniesieniu do dzielnicowych. Dotychczas przeprowadzono trzy przeglądy kadrowe, wynikiem których jest zdecydowane zmniejszenie zjawiska instytucji powierzeń obowiązków na stanowisku dzielnicowego oraz zmniejszenie liczby stanowisk wakujących. Sukcesywnie wzrasta zarówno liczba dzielnicowych jak i stanowisk dzielnicowych, co bez wątpienia skutkuje odciążeniem poszczególnych policjantów.

Jednoznacznie stwierdzić należy, że zgodnie z priorytetami KGP na lata 2016 – 2018, dzielnicowi nie są „rozliczani” z liczby nałożonych mandatów karnych, przeciwnie wynikający z priorytetów system oceny jednostek Policji obecnie ulega modyfikacji w zakresie służby dzielnicowych i przełożeni dzielnicowych rozliczani będą na podstawie faktycznego czasu spędzonego przez dzielnicowych w obchodzie oraz ich aktywności w zakresie kontaktów ze społeczeństwem.

Istotnym elementem programu są działania mające na celu propagowanie, zarówno właściwych postaw dzielnicowych i społeczności lokalnych, jak i uzyskanych wspólnie efektów.

Najważniejszy jest jednak cel, którym jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy Policją a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. 

Informacja Komendy Głównej Policji

Aplikacja „Moja Komenda”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania. Aplikacja umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie off-line. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodano do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb on-line wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym. Jest dostępna na telefony z Androidem i na iOS. Usługa jest bezpłatna.

 

Informacja Komendy Głównej Policji

Komendant i dzielnicowy na zebraniu z sołtysami

To na dzielnicowym w głównej mierze spoczywają zadania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w jego rejonie służbowym. Aby być na bieżąco z problemami mieszkańców i pomagać im w ich rozwiązywaniu, policjanci uczestniczą w zebraniach wiejskich z udziałem sołtysów.

Dzielnicowy powinien także aktywizować społeczeństwo do angażowania się w poprawę bezpieczeństwa lokalnego oraz wspierać mieszkańców. Okazją do rozmów na ten temat są comiesięczne zebrania sołtysów w gminie Koziegłowy. W ostatnim czasie, Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach podkom. Krzysztof Macherzyński i dzielnicowy mł. asp. Piotr Szczęsny brali udział w takim zebraniu.

W Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach policjanci spotkali się najpierw z Burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy Jackiem Ślęczką, gdzie wspólnie omówili bieżące problemy i tematy dotyczące bezpieczeństwa w gminie, a później w sali konferencyjnej nastąpiło spotkanie ze wszystkimi przedstawicielami sołectw z gminy Koziegłowy. Podczas zebrania zostały omówione bieżące sprawy sołectw, przedstawiono problem dotyczący bezpieczeństwa na DK-1 i drogach gminach. Wspólnie podjęto ewentualne rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzielnicowy omówił bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem sołectw jak i gminy Koziegłowy.

Na spotkaniach omówiono także założenia nowego programu ministerstwa "Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Informacja KMP w Myszkowie

 

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi