Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Regulaminy

Strona główna » Sport » Regulaminy

wielkość tekstu:A | A | A

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO „ORLIK 2012” W KOZIEGŁOWACH

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00–15.00 – Zespół Szkół Koziegłowy 16.00-22.00 ogólnodostępne

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

   a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

  b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower,  deskorolka, rolki itp.,

   c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

   d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

   e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

   f) zaśmiecania,

   g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

   h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

   i) wprowadzania zwierząt,

   j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

   k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

 

                 „Biały Orlik” w Koziegłowach
          SKŁADANE LODOWISKO SEZONOWE
    Inwestycja współfinansowana z budżetu państwa w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki 2010 r.
 

 

REGULAMIN LODOWISKA BIAŁY ORLIK

1. Administratorem lodowiska jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy.
2. Lodowisko jest czynne codziennie;- od poniedziałku do piątku; w godzinach 9.00-20.00 (w tym; w godzinach 9.00-15.00 - w ramach zajęć z W.F. z lodowiska korzystają szkoły, w godz. 16.00-20.00 – pozostali użytkownicy).
3. Dni wolne od pracy, soboty i niedziele oraz ferie - lodowisko jest dostępne dla użytkowników  13.00-20.00.
4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
5. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
6. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 35 osób.
7. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
8. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i obowiązkowo w rękawiczkach.
9. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach. Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
11. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
- używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych,                                                                                    -  siadania na bandach okalających lodowisko,
                                                - rzucania śniegiem,
- jazdy z dziećmi na rękach,
- wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,
- niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,
- stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np.; jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw,
- wprowadzania zwierząt,
- chodzenia na łyżwach po holach i terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
13. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
14. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych
15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować Policje – tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie ratunkowe Tel. – 999
16. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.

Przerwa konserwacyjna na czyszczenie tafli lodowej codziennie według potrzeb. Godziny funkcjonowania lodowiska mogą ulec zmianie.

Strona główna Drukuj dokument
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi