Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Tablica ogłoszeń. Komunikaty

Strona główna » Tablica ogłoszeń. Komunikaty

wielkość tekstu:A | A | A

W Y K A Z  Nr GR.6845.4.2019

Dot. przedłużenia umowy najmu na okres 3 lat 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości –

1.    Lokal o łącznej powierzchni pomieszczeń 103,95m2 znajdujący się w Gniazdowie ul. Szkolna 11, 42-350 Koziegłowy – budynku znajdującym się na działce 3192 obręb Gniazdów-Mzyki stanowiący własność Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie Księgi Wieczystej Nr CZ1M/00050056/4 z przeznaczeniem na działalność leczniczą.

2. Lokal o łącznej powierzchni pomieszczeń 69,35m2 znajdujący się w Cynkowie ul. Strażacka 5, 42-350 Koziegłowy  -budynku znajdującym się na działce 1976/15 obręb Cynków stanowiący własność Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie Księgi Wieczystej Nr CZ1M/00050047/8 z przeznaczeniem na działalność leczniczą.

Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres 3 lat. Czynsz najmu ustalony zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 19.03.2019.

Koziegłowy, dn. 26.02.2019r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2019

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl.

RIVa

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Gniazdów-Mzyki

 

9

1446

2877

1682

1195

CZ1M/00087992/5

Działka rolna

201,39

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 20/2019 z dn. 25.02.2019r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 26.02.2019r. do dnia 19.03.2019r.

 

Koziegłowy, dn. 26.02.2019r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.1.2019

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Łąki Kl. ŁIV

[m2]

Rola

GO

RIVa

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

21

4687

2811

2811

-

CZ1M/00088452/5

Działka rolna

196,77

31 marca

Koziegłowy

 

8

1864

3673

1356

2317

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

257,11

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 11/2019 z dn. 25.01.2019r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 28.01.2019r. do dnia 18.02.2019r.

 

Koziegłowy, dn. 28.01.2019 r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.14.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

Kl. RV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

17

4231

1306

1306

CZ1M/00050222/9

Działka rolna

91,42

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 2/2018 z dn. 02.01.2019r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

                  Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 03.01.2019r. do dnia 24.01.2019r.

 

Koziegłowy, dn. 03.01.2019 r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.13.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

Kl. ŁV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Koziegłowy

 

12

2603

8931

8931

CZ1M/00088647/9

Działka rolna

625,17

31 marca

 Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 127/2018 z dn. 27.12.2018r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 31.12.2018r. do dnia 21.01.2019r.

Koziegłowy, dn. 31.12.2018 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.12.2018

Dot. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie art. 35 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 160 m2  znajdujących się w budynku położonym w Koziegłowach ul. 3-Maja 33 usytuowanego na działce nr 7087/17 o pow. 0,2983ha obręb Koziegłowy będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW Nr CZ1M/00059461/9 z przeznaczeniem na sklep i pomieszczenia administracyjne.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 110/2018 z dn. 30 października 2018r. i wynosi 320,00 zł + 23 % VAT miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego  miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 27.11.2018.

Koziegłowy, dn. 06.11.2018r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.11.2018 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 

Lp.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

 

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

1

Koclin

1

163

2209

2209

CZ1M/00034053/5

Nieruchomość rolna

154,63

31.03

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 108/2018 z dn. 30.10.2018r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06.11.2018r. do dnia 27.11.2018.

 Koziegłowy, dn. 06.11.2018