Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Koziegłowy

Strona główna » Mapa » Koziegłowy

Koziegłowy

Przewodniczący ds. samorządu mieszkańców: Golus Elżbieta, tel. 790- 886- 023 Miejscowość Koziegłowy znajduje się w regionie częstochowskim w północnej części województwa śląskiego w powiecie myszkowskim. Jest siedzibą gminy miejsko - wiejskiej Koziegłowy. Gmina Koziegłowy jest jedną z większych gminy w województwie śląskim. Sąsiednie miasta to: Woźniki, Siewierz, Myszków, Żarki oraz Częstochowa odległość – 32, Katowice – 56 km, Kraków – 110 km. Przez Koziegłowy przebiega trasa szybkiego ruchu DK - 1. Dzięki swojemu położeniu, posiadają z otoczeniem wielorakie powiązania komunikacyjne, których znaczenie w przyszłości jeszcze bardziej wydatnie wzrośnie. Dotyczy to dróg krajowych DK – 1 (Warszawa, Katowice), oraz dróg wojewódzkich Nr 789 (Lelów – Żarki – Kalety) i Nr 791 (Poraj – Myszków – Zawiercie). Równie mocne są powiązania między komunikacją publiczną z Częstochową – stolicą regionu, Katowicami i miastami aglomeracji katowickiej oraz Myszkowem, a następnie z Woźnikami – w przyszłości z autostradą A1. Taki układ powiązań komunikacyjnych stanowi o obecnej i przyszłej funkcji Koziegłów, jako Miasta położonego na rozstaju dróg o znaczeniu międzynarodowym i wojewódzkim. Liczba ludności gminy Koziegłowy wynosi 14 392 mieszkańców, w tym w miejscowości Koziegłowy 2427. Historia Koziegłów sięga okresu średniowiecza. Miejscowość swoją nazwę wywodzi prawdopodobnie od jej założyciela Drogosława herbu Zerwikaptur. Około 1106 r. osadę Koziegłowy wraz z przyległościami Drogosław otrzymał od Bolesława Krzywoustego z prawem założenia wsi. Za panowania Kazimierza Sprawiedliwego Koziegłowy wziął w posiadanie Mikołaj, herbu Lis, który po przejęciu majętności od razu przystąpił do budowy warownego zamczyska na bagnach zwanego Żabim Krukiem. Obok nowej wczesnośredniowiecznej warowni leżącej w punkcie węzłowych połączeń komunikacyjnych (główne szlaki handlowe, przebiegające w owych czasach: z Piotrkowa Trybunalskiego przez Częstochowę, Koziegłowy do Siewierza i Będzina oraz z Opola przez Koziegłowy, Lelów do Krakowa), powstało podgrodowe targowisko. W 1241 r. Koziegłowy doszczętnie zniszczyli Tatarzy. Zamek został zdobyty i częściowo spalony. W drugiej połowie XIV w. właścicielem Koziegłów zostaje Krystyn I herbu Lis kasztelan sądecki i starosta kolski nazwany z czasem Koziegłowskim, który za czasów Władysława Jagiełły cieszył się wielkim poważaniem i sławą wojskową. 15 lipca 1410 r. Krystyn I poprowadził pod Grunwald, wystawioną własnym kosztem 42 chorągiew. Innym godnym odnotowania faktem z historii miasta jest pobyt króla Jagiełły w czerwcu 1426 r. na zamku koziegłowskim. W czasach panowania rodu Lisów Koziegłowskich ziemia ta przeżywa okres rozkwitu - powstają kaplice i zamek rycerski, następuje lokalizacja miasta na prawie niemieckim. Rozwija się górnictwo, hutnictwo żelaza, prężnie działają cztery osady młyńskie, dwa browary i kuźnia. Koziegłowy stanowią wówczas centrum dużego kompleksu dóbr nazwanych później „baronatem koziegłowskim”. W 1519 r. Krystyn IV sprzedał Koziegłowy wraz z okolicą (baronat koziegłowski) biskupowi krakowskiemu Janowi Konarskiemu. Bez większych problemów życie społeczno-gospodarcze rozwijało się w XVI w. Dużą rolę odgrywało przetwórstwo płodów rolnych i hodowla. Kupcy utrzymywali ożywione kontakty ze Śląskiem ze względu na bliską drogę do Prus. Po przyłączeniu Koziegłów do Rzeczpospolitej król Stanisław Poniatowski 27 kwietnia 1792 r. wydał dla miasta przywilej potwierdzający wcześniej nadane przywileje biskupów krakowskich. Wydarzenia polityczne przełomu XVIII–XIX w., a także rozwój kapitalizmu powodują perturbacje związane z rozwojem okolicy. Koziegłowy mocno odczuły zniszczenia wojenne spowodowane potopem szwedzkim, przemarszem wojsk konfederatów barskich i rosyjskich. Budowa kolei warszawsko-wiedeńskiej zostawia Koziegłowy i okolice na uboczu. W czasie rozbiorów mieszkańcy Koziegłów uczestniczą w życiu całego kraju i dzielą jego losy. Przed wymarszem Napoleona na Moskwę Koziegłowy własnym kosztem wystawiają oddział gwardii narodowej, który w kampanii 1812 r. walczy pod rozkazami gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Biorą udział w Powstaniu Listopadowym i Styczniowym, za co w 1870 r. Koziegłowy tracą prawa miejskie. W latach 1914-1918 r. Koziegłowy okupują Niemcy. Po odzyskaniu niepodległości osada otrzymuje własną administrację, ale bez praw miejskich. II wojna światowa także odciska piętno na ziemi koziegłowskiej. 8 Października 1939 r. gmina zostaje wcielona do Rzeszy. W nocy z 19 na 20 stycznia 1945 r. Niemców wypierają wojska radzieckie. W listopadzie 1949 r. przywrócono Koziegłowom prawa miejskie. Wiele zmieniło się w mieście po II wojnie światowej. Otwarto szkołę podstawową oraz pierwsze w historii miasta gimnazjum. Na miejscu dawnego ratusza stanął budynek dla władz miejskich. Powstał Ośrodek Zdrowia, Miejski Dom Kultury, szkoła, liceum i przedszkole oraz wiele placówek handlowych. Dzięki szybkiemu rozwojowi Gmina stała się atrakcyjnym miejscem życia i pracy. Szereg nowych inwestycji wpływa na pozytywny wizerunek rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy. Wojewódzki konserwator zabytków, decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31.03.1953r. uznał miasto Koziegłowy za zabytek „w ramach historycznego założenia miejskiego o wartości historycznej”. Osadę na obecnym miejscu założył Mściwoj Wielki herbu Lis ponad 600 lat temu. Do dziś zachował się dawny układ urbanistyczny miasta. W centrum Koziegłów znajduje się czworoboczny rynek z ulicami wybiegającymi z narożników. Jego układ od XIV w. nie uległ znacznym zmianom, różnic dopatrzeć się można jedynie w odnawianych na bieżąco elewacjach budynków. Systematycznym zmianom ulega także architektura roślinna skweru. Oprócz nie naruszonego układu rynku, pozostała część planu przestrzennego miasta ulega nieustannej przebudowie. Przez wiele lat centrum rynku służyło jako plac targowy mieszkańcom gminy. W 2008 roku handel z centrum rynku w Koziegłowach został przeniesiony na nowo wybudowane targowisko gminne na ulicę Kościuszki. Koziegłowy są miastem o zachowanych miejskich cechach z okresu średniowiecza - prostokątny rynek z siedmioma ulicami. Trzy z nich posiadają znaczenie komunikacyjne przez powiązanie miasta z otaczającymi ośrodkami, a są to ulice: Świętokrzyska – kierunek częstochowski i gęzyński a potem lgocki i żarecki, Woźnicka – kierunek gniazdowski i lubliniecki oraz ulica Kościuszki – kierunek do Koziegłówek, Rzeniszowa (oba kierunki siewierskie) i wojsławickie. Pozostałe ulice posiadają lokalny charakter. Charakterystyczna jest para ulic Kościelnych, wyznaczających lokalizację kościoła, na zapleczu zabudowy przyrynkowej oraz ulice Różana, posiadająca przeprawę przez Sarni Stok, czego zabrakło dla ulicy Targowej, brak przeprawy przez Boży Stok. Obszar lokacji Miasta średniowiecznego zamykał się prawdopodobnie na obszarze między obu potokami, wypełniając obszar zdatny do zabudowy. W miarę rozwoju miasta powstały 2 przedmieścia wzdłuż ulic Żareckiej i Częstochowskiej, na lewym brzegu Sarniego Stoku oraz wzdłuż ulic Bema i Wojsławickiej, na prawym brzegu Bożego Stoku. Przedmieście północne jest znacznie bardziej rozwinięte, co wynika z korzystniejszych warunków fizjograficznych, ale przede wszystkim dzięki powiązaniu z dawnym zamkiem a później z Dworcem Biskupim i folwarkiem. Świadczyć o jego znaczeniu może lokalizacja dawnego szpitala oraz kaplic św. Barbary i nieistniejącej już kaplicy św. Krzyża. Powyższy układ przestrzenny zachował się w formie niewiele zmienionej. Główne zmiany zostały wprowadzone przez budowę małej i wielkiej obwodnicy Koziegłów i jeszcze dość ekstensywne zagospodarowanie terenów położonych między nimi.

Wybierz interesującą Cię miejscowość

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.