Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
poniedziałek, 20 maja 2019 r. |
imieniny obchodzą: Bernardyn, Krystyna
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Rzeniszów

Strona główna » Mapa » Rzeniszów

Rzeniszów

Rzeniszów Sołtys: Sitek Grażyna, 42-350 Koziegłowy ul. Długa 37, tel. 314 25 57, 669 319 871. Miejscowość Rzeniszów znajduje się w Gminie Koziegłowy. Przez Rzeniszów przebiega droga krajowa DK-1, łącząca Cieszyn z Gdańskiem. Ma dogodne połączenia komunikacyjne z siedzibą powiatu i województwa. Do Myszkowa jest 15 km, do Lotniska Pyrzowice – 30 km, do Warszawy – 250 km, a do Krakowa – 100 km. Gmina Koziegłowy zajmuje pas łagodnych wzniesień poprzecinanych dolinami płynących rzek i strumieni. W Rzeniszowie bierze swój początek rzeka Rzeniszówka, a Rzeniszowie Łazy jest źródło Brynicy. Rzeniszów należy do Parafii Świętego Antoniego w Koziegłówkach. Liczba ludności gminy Koziegłowy wynosi 14 305 mieszkańców, w tym w miejscowości Rzeniszów 384 osoby. Powierzchnia sołectwa Rzeniszów wynosi 340 ha. Historia miejscowości Rzeniszów. Etymologia nazwy Rzeniszów ma swoje źródło w czasach średniowiecznych. Pochodzi od imienia męskiego Rzewnysz, czyli „rzewny”. W przeszłości wieś była majątkiem rodu Rzewnyszów. Dokładna data założenia wsi nie jest znana. Historycy badający dzieje regionu ustalili, że mogło to mieć miejsce na przełomie XII i XIII w. Rok 1412 ukazuje się pierwsza wzmianka o miejscowości Rzeniszów. W albumie studentów Akademii Krakowskiej znalazł się wpis studenta: „Marcin, syn Macieja z Rzeniszowa”. Jan Długosz podaje iż w XV w. we wsi mieszkało 15 kmieci i działały dwie kuźnice. Właścicielem Rzeniszowa był wówczas rycerz Bedusz, herbu Ostoja. Rzeniszów jest częścią ziemi siewierskiej, która do XV w. była częścią Śląska. W 1443 r. biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki kupuje ziemię siewierską wraz z Rzeniszowem i zakłada Księstwo Siewierski, które było w granicach Rzeczpospolitej. W 1790 r. Sejm Wielki likwiduje niezależność Księstwa Siewierskiego. 1795r. – trzeci rozbiór Polski, Rzeniszów należący do Nowego Śląska staje się częścią Królestwa Pruskiego. W 1807r. – po pokonaniu Prus i Rosji, na mocy traktatu w Tylży, Napoleon tworzy Księstwo Warszawskie, Rzeniszów wchodzi w jego skład, jako część departamentu kaliskiego. W 1815r. po klęsce Napoleona, Kongres Wiedeński tworzy autonomiczne Królestwo Polskie, zależne od Rosji. Rzeniszów znajduje się w powiecie lelowskim, województwa krakowskiego. W 1817r. – miejscowość liczy 142 mieszkańców, w tym 12 osób narodowości żydowskiej. W 1835r. – car nadaje majątek w Rzeniszowie generałowi majorowi Nikicie Pankratieffowi. 1844r. – Rzeniszów jest częścią powiatu olkuskiego guberni radomskiej. 1863– 1864 podczas Powstania Styczniowego w okolicach Rzeniszowa stacjonują odziały powstańcze, w których prawdopodobnie walczyli również mieszkańcy Rzeniszowa. 1864r. – Rzeniszów zostaje włączony do powiatu będzińskiego, guberni piotrkowskiej. 1914 – 1918 podczas I wojny światowej ziemia siewierska znajduje się pod okupacją niemiecką. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, oraz wyzwoleniu w powiecie będzińskim formowane były odziały wojskowe, do których również zostali wcieleni z Rzeniszowa na ochotników: Wojciech Flak, Maciej Matyja, Jan Oleksiak, Józef Zemła. Natomiast w wyniku poboru do polskiej armii zostali wcieleni: Jan Bednarczyk, Konstanty Kaim, Franciszek Kazimierski, Jan Kazimierski, Jan Liszczyk, Franciszek i Szczepan Oleksiak, Antoni Sapota, Stanisław Zemła. Walczą oni potem na wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 – 1945 podczas II wojny światowej mieszkańcy Rzeniszowa walczą na wszystkich frontach. Wielu trafia do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu lub zostaje wywiezionych do Niemiec na prace przymusowe. W Rzeniszowie działała Armia Krajowa. Najważniejsze wydarzenia w Rzeniszowie od 1946r. to m.in.: - w roku 1983r. jako pierwsza w woj. częstochowskim w Rzeniszowie została wybudowana sieć gazociągu, - w 1984r. zakończona została budowa wodociągu, - w 1988r. zakończona została budowa Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Elektrociepłowni „Będzin” w Rzeniszowie – Łazy. W tym samym roku wybudowany został „Amfiteatr”. Rzeniszów posiada oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia odbiera ścieki z sieci kanalizacyjnej z terenu miejscowości Rzeniszów oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z pozostałych miejscowości gminy Koziegłowy. Miejscowość Rzeniszów położona jest w obrębie Progu Woźnickiego – mezoregionu Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej na północnych stokach rozległego, wydłużonego w kierunku równoleżnikowym wzgórza pomiędzy Wojsławicami a Winownem. Największe wzniesienie – góra Janickowska (398 m n.p.m.) położona jest terenie sąsiedniej wsi: Markowice. Stoki tego wzgórza o zróżnicowanym nachyleniu z przewagą spadków łagodnych i lekko spadzistych, rozcięte są przez kilka bocznych dolin nieckowatych. Obszar wsi obejmuje też fragment południowych i zachodnich skłonów sąsiadującego od północy wzgórza, którego szczyt jest na terenie sąsiedniej wsi Koziegłówki i nosi nazwę Góry Świnicy. Wzgórza te zbudowane z Wapieni Woźnickich i czerwonych iłów są miejscami przykryte cienką warstwą piaszczysto-żwirowych osadów. Wzniesienia rozdziela wąska dolina, w której płynie bezimienny potok wpadający na terenie Koziegłów do Bożego Stoku zasilającego następnie zbiornik wodny w Poraju warta). Grunty wsi posiadają w większej części skłony łagodne i lekko spadziste o wystawie północnej. Obszar wsi jest całkowicie bezleśny a pobliski kompleks to lasy sosnowe należące do Nadleśnictwa Siewierz (graniczy na wschodzie z wsią Rzeniszów). Cały obszar wsi nie jest ekologicznie zagrożony (za wyjątkiem pobrzeża trasy DK-1), nie występuje tu także degradacja środowiska roślinnego. Tereny na których znajduje się Rzeniszów są ubogie w dobrej jakości ziemie. Poszczycić się można dobrą jakością wód. Z wsi rolniczo – robotniczej bo tak przez lata powojenne można określić przynależność społeczeństwa mieszkańców, stała się wsią, gdzie tylko niewiele rodzin utrzymuje się z rolnictwa, natomiast spora grupa pracuje zawodowo zarówno w przedsiębiorstwach państwowych jak i prywatnych. Ponadto z początkiem lat 90-tych wyodrębnia się grupa osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Są to producenci sztucznych choinek, osoby zajmujące się handlem i usługami.

Wybierz interesującą Cię miejscowość

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.