Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Koziegłówki

Strona główna » Mapa » Koziegłówki

Koziegłówki

Koziegłówki Sołtys: Frączek Marta, tel. 690- 984- 855 Miejscowość Koziegłówki posiada dogodne położenie geograficzne, ze względu na pobliskie sąsiedztwo z drogą krajową DK-1 łączącą dwa największe ośrodki aglomeracyjne województwa śląskiego jakimi są: aglomeracja górnośląska i miasto Częstochowa. Samo położenie geograficzne, na tle gminy sytuuję tą miejscowość w centralnej części gminy. Układ drogowych połączeń komunikacyjnych pozwala na dostęp do dróg krajowych i wojewódzkich, co jest istotnym aspektem ze względu na możliwości dotarcia beneficjentów zewnętrznych. Dzięki swojemu położeniu, posiadają z otoczeniem wielorakie powiązania komunikacyjne, których znaczenie w przyszłości jeszcze bardziej wydatnie wzrośnie. Liczba ludności gminy Koziegłowy wynosi 14 392 mieszkańców, w tym w miejscowości Koziegłówki 897 z czego to 480 kobiety, 417 mężczyźni. Z ogólnej liczby mieszkańców miejscowości Koziegłowy 73 osób stanowią dzieci i młodzież do 18 roku życia. Miejscowość Koziegłowki jest najstarszą osadą znajdującą się na terenie gminy Koziegłowy. Koziegłowki (Koziegłowy Stare) są osadą o dawnym, jeszcze przedlokacyjnym pochodzeniu z XI w. Straciły one swe znaczenie na rzecz Koziegłów już w średniowieczu. Stan zachowania przekształcenia zachowania pierwotnego układu jest znaczny. Prawdopodobnie trójkątny plac na którym wybudowano kościół wraz z wylotowymi drogami, jest jedynym stabilnym jego elementem. Na mapie austriackiej pierwotna lokalizacja kościoła (prawdopodobnie drewnianego) znajdowała się w rejonie istniejącej plebani. Koziegłówki są przykładem osady, która trwale straciła swoje pierwotne znaczenie w sieci osadniczej. Koziegłówki - wieś, która - jak głoszą najstarsze zapiski - w 2006 roku obchodziła 900 lecie istnienia. Z wsi rolniczo-robotniczej bo tak przez lata powojenne można określić przynależność społeczna mieszkańców, stała się wsią, gdzie tylko niewiele rodzin utrzymuje się z rolnictwa, natomiast spora grupa pracuje zawodowo zarówno w przedsiębiorstwach państwowych jak i prywatnych. Ponadto z początkiem lat 90-tych wyodrębniła się grupa osób prowadzących własną działalność gospodarcza. Stanowią oni około 17% spośród mieszkańców. Są to min. producenci sztucznych choinek, stolarze, ogrodnicy, osoby zajmujące się handlem i usługami. Obiektami użytku publicznego są: remiza strażacka oraz szkoła podstawowa obejmująca swym zasięgiem dzieci z Koziegłówek i Glinianej Góry. W Koziegłówkach znajduje się Sanktuarium św. Antoniego, które w 2010 roku obchodziło 100 lecie konsekracji. Parafia Koziegłówki obejmuje swym zasięgiem kilka miejscowości należących do Gminy Koziegłowy i Poraj. Ośrodkiem, który najaktywniej wpływa na życie wsi, jest szkoła. Coraz większa grupa młodzieży zdobywająca podwaliny w tej małej szkółce kończy w przyszłości studia. Ze względu na małą liczę dzieci nauczyciele mają możliwość na indywidualną pracę z dzieckiem. Najstarszą organizacją działająca na terenie wsi jest Ochotnicza Straż Pożarna - od 1917r. Stowarzyszenie to silnie zakorzenione w życiu mieszkańców jest aktywnym uczestnikiem życia wsi. Wybudowana na początku lat 60 -tych remiza strażacka jest miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców. Straż z Koziegłówek od wielu lat uczestniczy min. w zawodach organizowanych przez to stowarzyszenie odnosząc wiele sukcesów. W zawodach powiatowych czterokrotnie zdobywali czołowe miejsce. Z kolei czasy wyjątkowej aktywności Koła Gospodyń Wiejskich przypadają na okres od lat 60-tych do połowy lat 90-tych.

Wybierz interesującą Cię miejscowość

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.