Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Lgota Mokrzesz

Strona główna » Mapa » Lgota Mokrzesz

Lgota Mokrzesz

Lgota Mokrzesz, Sołtys: Janoszka Mariusz, 42-350 Koziegłowy ul. Długa 96, tel. 604 469 681. Miejscowość Lgota Mokrzesz znajduje się w Gminie Koziegłowy, powiat myszkowski w regionie częstochowskim północnej części województwa śląskiego. Położona jest na terenie wyżyny śląskiej, mocno urozmaiconej morfologicznie, w dolinie górnej Warty. Jest to teren płaski gdzie występują podmokłe łąki. Po za doliną, występują łagodne pagórki dochodzące do 320 m n.p.m. Tereny miejscowości są ubogie w dobrej jakości ziemie. Poszczycić się natomiast można dobrą jakością wód występujących na tym obszarze. Doskonała woda wypływa z gospodarczych źródeł w Lgocie Mokrzesz, lecz tylko w jednej części wsi. Najbliższe miasta to: Koziegłowy i Myszków. Lgota Mokrzesz usytuowana przy drodze wojewódzkiej Nr 789 (Lelów – Żarki – Kalety), przez miejscowość przebiega doga powiatowa Nr 3800 S. Równie mocne są powiązania między komunikacją publiczną z Częstochową – stolicą regionu, Katowicami i miastami aglomeracji katowickiej, oraz z Myszkowem. Komunikacje mieszkańcom Lgoty Mokrzesz ułatwia dostęp do PKP w Żarkach Letnisko i Myszkowie oraz PKS w Myszkowie. Liczba ludności gminy Koziegłowy wynosi 14 392 mieszkańców, w tym w miejscowości Lgota Mokrzesz 395. Historia Lgoty Mokrzesz Lgota Mokrzesz należy do miejscowości, które już w średniowieczu funkcjonowały pod wspólną nazwą Lgota (Lgota Górna, Lgota Nadwarcie, Lgota Mokrzesz). Były to wsie tak zwane rządowe. Proces ich podziału nastąpił dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Mokrzesz wydzieliła się w 1921 roku. Zarówno w przeszłości jak i obecnie ma dobrą lokalizację. Przez Lgotę przebiegał trakt ze Śląska przez Koziegłowy do Żarek lub i na Kielce. Ale właściwie po II wojnie światowej zaczęły się rozwijać. Powstanie Lgot związane jest z kolonizacją na prawie niemiecki. „Lgota” oznaczała czasowe uwolnienie osadników zakładających nową osadę od czynszów i od robocizny. Mogły one powstawać od końca od końca XII w. Wieś Lgota Mokrzesz obecną swą nazwę otrzymała dopiero w wieku XX. Zmianie uległ rodzaj gramatyczny z pierwotnie żeńskiego Mokrzesza w męskie Mokrzesz. W słowniku gwary Mokrzes oznacza mokry. Sama więc nazwa wskazuje na położenie wsi w terenach niskich, podmokłych, dokładnie w pobliży Warty. W XVIII w. w czasach wojny północnej gdy Polska została zalana przez różne narody – Szwedów, Sasów, Tatarów, Kozaków, nic co święte i ludzkie nie było uszanowane, lecz wszystko pod dane grabieży i zniszczeniu. W tym okresie Mokrzesz znajdowała się w nieco innym miejscu niż obecnie. Domy usytuowane były wyżej obok ulicy, przy której obecnie wybudowana jest szkoła i obok kościół. Miejsce to stanowiło centrum wsi. Dawniej ludzie mieszkali na łąkach, zwanych przez mieszkańców Mokrzesz, Pasternikiem. Obecnie wzdłuż „Starej Mokrzeszy biegnie droga (ul. szkolna), która łączy miejscowości Oczko, Mokrzesz i Lgotę. Przez prawie 50 lat dzieci z Mokrzeszy i okolicznych wsi uczyły się w drewnianym, niskim domu naprzeciwko obecnej szkoły. Następnie w budynku po karczmie, obok dotychczasowej placówki. Obiekt stał blisko drogi na wzniesieniu, w centralnym punkcie, więc uczniowie z Mokrzeszy, Lgoty Górnej, Nadwarcia i Oczka, pokonywały prawie taką sama drogę do szkoły. Tak jest do dzisiaj. Dopiero w 1934r., oddano do użytku nową szkołę, którą wybudowali mieszkańcy. Zmieniający się kierownicy i dyrektorzy szkoły, zawsze o nią dbali, doposażyli, remontowali. W 2003r., utworzono tutaj Zespół Szkół, ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum. Na wzniesieniu obok szkoły, w 1985 roku rozpoczęła się budowa Kościoła, która zakończyła się w 1994. Od 04.05.1998r., istniała już samodzielna parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Do Kościoła w Mokrzeszy przeszły tradycje z Parafii Koziegłówki, które są kultywowane do dziś: obsypywanie owsem w dzień św. Szczepana oraz Turki Wielkanocne, które przyciągają wielu gości w czasie świąt. W latach 70 tych w Mokrzeszy operatywnie działało Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich. Mieszkańcy wybudowali budynek tzw. Remizę, gdzie przechowywano sprzęt rolniczy i organizowano zabawy wiejskie. Koło Gospodyń Wiejskich do lat 90 tych bardzo prężnie organizowało kursy gotowania, szydełkowania, a dochód z zabaw wiejskich umożliwiał spędzanie wolnego czasu na wycieczkach po Polsce. W „remizie” hucznie obchodzono uroczystości „Dzień kobiet”, „Dzień chłopa” (22 lipca), zabawy karnawałowe i letnie. Na początku lat 70 - tych powstał w Mokrzeszy Klub RSW „Prasa, Książka, Ruch”. Młodzież miała miejsce do spotkań i zabawy. Działał tutaj teatrzyk kukiełkowy, który odnosił liczne sukcesy na konkursach. Gleby należą tutaj przeważnie do klasy IV, bielicowo piaszczyste, złożone z piasków naiłowych i gliniastych.

Wybierz interesującą Cię miejscowość

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.