Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

47 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

9 września 2010r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 47 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Porządek obrad
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za I półrocze 2010 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Myszkowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  procedury uchwalania budżetu.
8.Podjęcie uchwały sprawie  przyjęcia do realizacji projektu „Gminny Ośrodek Kariery – szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu „Odczaruj szarą rzeczywistość – cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
12.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
13.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14.Interpelacje i zapytania radnych. 
15.Wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad 47 Sesji.

03

WRZ

2010

1249

razy

czytano

3505/4530

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.