Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wiedza wsparcie z EFS-u–oto droga do sukcesu

     

 

Wiedza, wsparcie z EFS-u – oto droga do sukcesu 
W Zespole Szkół w Pińczycach realizowany jest projekt „Nauki ścisłe w zakresie lokalnym – sukces uczniowski w wymiarze globalnym” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Projekt ten został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kwocie 266.840,00 zł. Instytucją wdrażającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.02.2010r. do 31.01.2012 r. W ramach działań projektowych będzie zrealizowanych 2136 godzin dodatkowych zajęć z zakresu nauk ścisłych. Założeniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, a także zmniejszenia różnic edukacyjnych.  Głównym jego celem jest stworzenie uczniom możliwości kształcenia i rozwijania kompetencji matematyczno- przyrodniczych i komunikacyjnych. Zapewnia udział 180 uczniom w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach, z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz warsztatach z pedagogiem. Zajęcia są prowadzone w nowoczesny i partnerski sposób z wykorzystaniem sprzętu ICT. Dodatkową atrakcją będzie wyjazd uczniów na obóz naukowy na Mazury. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 25.290,00 zł. Są to m. in. tablica interaktywna, komputer przenośny, drukarka laserowa oraz inne środki dydaktyczne uatrakcyjniające  zajęcia.  Dzięki wsparciu z EFS-u uczniowie z Zespołu Szkół w Pińczycach mogą podnosić swoje kompetencje matematyczno – przyrodnicze i przy okazji w miły i przyjemny sposób spędzić czas.Projektem zarządza dyrektor szkoły – Joanna Sularz, funkcję koordynatora pełni mgr Aleksandra Niedziocha.  Małgorzata Będkowska

 

13

WRZ

2010

1007

razy

czytano

3503/4531

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.