Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 Wyrokiem z dnia 6 kwietnia br,  Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Częstochowie zobowiązał pozwaną Spółkę Wodną „Boży Stok” z Rzeniszowa do wydania gminnego majątku w postaci budynków i urządzeń wodociągowych wskazanych w pozwie. Ponadto Sąd obciążył pozwaną Spółkę kosztami postępowania, w tym wpisu w kwocie 64 253 zł na rzecz Skarbu Państwa i kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 14 400 zł na rzecz gminy Koziegłowy.Jednocześnie Sąd oddalił powództwo w części dotyczącej ustalenia, że umowa z dnia 4 października 1997 roku dotycząca eksploatacji gminnych wodociągów jest nieważna, oraz wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.Z uzasadnienia ustnego Sądu wynikało jednoznacznie, że wydanie gminie Koziegłowy majątku jest konsekwencją ustalenia Sądu, że w/w umowa jest nieważna. Sąd wskazał, że przy zawarciu umowy doszło do naruszenia prawa w postaci;

- Ustawy o zamówieniach publicznych,

- Ustawy o samorządzie terytorialnym,

- Ustawy gospodarce komunalnej.

Sąd wskazał jednocześnie na inne naruszenia prawa przy zawarciu umowy. Chodzi tu o wadliwą reprezentacje po stronie Spółki, oraz faktyczne zawarcie umowy w innej dacie.Jednocześnie Sąd stwierdził, że wydanie majątku zaspakaja interes prawny gminy, także w zakresie ustalenia nieważności umowy i dlatego powództwo w tej części oddalono.Wszystkie te okoliczności zdaniem Sądu jednocześnie wskazują na to, że umowa dotycząca eksploatacji gminnych wodociągów była zawarta z naruszeniem prawa.Wyrok ten nie jest prawomocny, a każdej ze stron, niezadowolonej z jego treści, przysługuje prawo złożenia apelacji.

07

KWI

2006

3435

razy

czytano

4206/4304

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.