Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podsumowanie projektu „Wakacyjna szkoła nauki jazdy”

logo  logo

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

Projekt pt.: „Wakacyjna szkoła nauki jazdy”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich   

 

W dniu 28 września 2010 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy odbyło się podsumowanie projektu „Wakacyjna szkoła nauki jazdy, zorganizowane przez – Referat Promocji i Rozwoju – Centrum Kształcenia w Rzeniszowie.

Podsumowanie

W projekcie wzięło udział  16 uczestniczek i uczestników - młodzi absolwenci, osoby uczące się oraz bezrobotni z terenu Gminy Koziegłowy. W podsumowaniu projektu uczestniczyły władze Gminy i Miasta Koziegłowy na czele z Burmistrzem P. Jackiem Ślęczką, przedstawiciele jednostek zajmujących się pozyskiwaniem funduszy i realizacją projektów w ramach EFS oraz uczestniczki i uczestnicy projektu.

Konferencję podsumowującą projekt, swoją obecnością uświetniła P. Jadwiga Wiśniewska – Poseł na Sejm RP, która wręczyła młodzieży certyfikaty uczestnictwa w projekcie, życząc przy tym pomyślnego zaliczenia egzaminu państwowego na prawo jazdy, wielu sukcesów w życiu zawodowym, zdobycia wymarzonej pracy, która przyniesie wiele satysfakcji oraz tyle samo bezpiecznych powrotów, ile wyjazdów.              

W ramach konferencji odbył się również wykład, który wygłosiła P. Kamila Grochowina - doradca kluczowy z Regionalnego Ośrodka EFS w Częstochowie, a dotyczył pozyskiwania funduszy unijnych oraz korzyści z uczestnictwa w tychże projektach. Podczas prelekcji poruszono wiele istotnych kwestii, począwszy od przygotowania wniosku aplikacyjnego poprzez jego realizację i podsumowanie.            

Celem projektu było pogłębienie oraz wzrost świadomości wśród młodych ludzi w zakresie korzyści płynących z kształcenia i dodatkowego szkolenia oraz uświadomienie jak wiele pożytku niesie za sobą uczestnictwo w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było również wyrównywanie szans miasto – wieś, wyposażenie uczestników w umiejętności przydatne poza rolnictwem, zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy. Udział w projekcie, a przede wszystkim perspektywa zdobycia prawa jazdy miały na celu zmotywowanie młodych absolwentów i młodych bezrobotnych do dalszej pracy nad sobą, podniesienie ich aktywności zawodowej, zachęcenie do podjęcia dalszej edukacji oraz zdobywania nowych kwalifikacji poza miejscem zamieszkania.

Uczestnicy projektu odbyli bezpłatnie kurs prawo jazdy kategorii B: zdobyli teoretyczną wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego, nabyli praktyczne umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi, odbyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wyposażeni zostali w niezbędne materiały i pomoce szkoleniowe. 

Realizacja projektu „Wakacyjna szkoła nauki jazdy” miała przede wszystkim na celu umożliwić lepszy start jego uczestniczkom i uczestnikom, którzy przekonali się warto inwestować we własny rozwój, ponieważ jak mówi hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek – najlepsza inwestycja. AK

12

PAŹ

2010

870

razy

czytano

3409/4449

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.