Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W dniu 8 października 2010 r. zostały wręczone nominacje na członków Rady Pomocy Społecznej VI Kadencji. Nowy skład tego organu na kolejną kadencję powołał minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 285, poz. 2859). Na członka Rady powołana została Bożena Strzelecka- Kłopot Kierownik Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach. Pełni w niej także funkcję Sekretarza Rady

 Do zakresu działania Rady należy:- opiniownie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisówprawa w zakresie pomocy społecznej,- przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocyspołecznej,- przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczeniaspołecznego okresowych informacji o swojej działalności,- przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne zawybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.Przy wręczaniu nominacji Minister Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w MPiPSwyraził nadzieję, że wiedza i doświadczenie Pani Bożeny Strzeleckiej - Kłopot , służyćbędzie realizacji zadań Rady Pomocy Społecznej mających na celu doskonalenie systemu pomocy społecznej w Polsce. http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=127

 

 

21

PAŹ

2010

1166

razy

czytano

3478/4530

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.