Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

49 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 28 października 2010 r. o godz. 15,oo
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się
49 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie informacji o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie i Mieście Koziegłowy za rok szkolny 2009/2010.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Nasze przedszkole – edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych na 2011 r
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji na zadanie p.n. „Dofinansowanie z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Koziegłowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koziegłowach.
15. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych ( zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym).
16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20.Zakończenie obrad 49 Sesji.                                

 

 

21

PAŹ

2010

1177

razy

czytano

3101/4154

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.