Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Otwarcie zmodernizowanej części widowiskowej MGOPK w Koziegłowach
14 listopada w Domu Kultury w Koziegłowach odbył  się koncert inaugurujący  działalność MGOPK w Koziegłowach po remoncie. Zmodernizowana sala widowiskowa zapełniła się do ostatniego miejsca.  Uroczystość otworzył burmistrz Jacek Ślęczka. Wśród gości obecna była Poseł na sejm RP Jadwiga Wiśniewska, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Andrzej Hutnik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, radni gminni i powiatowi, Anna Operacz – Dyr. Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Burmistrz przywitał również wszystkich odpowiedzialnych merytorycznie za realizację tego zadania od początku aplikowania o środki unijne, realizację procesu inwestycyjnego z wykonawcą Panem Marianem Tomasikiem wraz z  inspektorami nadzoru oraz wszystkich zaproszonych gości w tym osoby, organizacje i instytucje współpracujące z Urzędem Gminy i Miasta oraz MGOPK w obszarze krzewienia kultury, działalności społecznej , obywatelskiej i środowiskowej w naszych miejscowościach a w szczególności : Przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, Przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, Przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów, Przedstawicieli Związku Kombatantów RP, Przedstawicieli zespołu Pieśni i Tańca Koziegłowy, Przedstawicieli Gminnej Orkiestry Dętej dorosłej jak i młodzieżowej.  Przed koncertem pt. „Operetki czar” w wyk. solistów Operetki Śląskiej w Gliwicach, burmistrz złożył podziękowania samorządowi GiM Koziegłowy za zapewnienie środków niezbędnych na dokonanie gruntownego remontu tego budynku  poprzez : kompleksową termomodernizację za kwotę ponad 500 tys. zł. Budynek został ocieplony z zewnątrz, wyremontowano i dostosowano wejście dla osób niepełnosprawnych, wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania z nowoczesną  gazową kotłownią oraz zamontowane zostały kolektory słoneczne. Po termomodernizacji Domu Kultury w Koziegłowach przyszła pora na odnowienie budynku wewnątrz. Na początku czerwca rozpoczęła się realizacja projektu „Remont i wyposażenie MGOPK w Koziegłowach”.  Koszt inwestycji to około 650 tys. zł z czego 491 585 zł to udział środków EFR  na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Zakres prac obejmował remont wnętrza budynku w tym klimatyzowanej sali widowiskowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i co dzisiaj możemy wspólnie oglądać.  Obecnie trwa remont biblioteki i sali środowiskowej pod min. potrzeby organizacji pozarządowych w ramach  Gminnego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Koziegłowach współfinansowanego z środków  Funduszu Inicjatyw  Obywatelskich. „Składam podziękowania wszystkim odpowiedzialnym merytorycznie za realizację tych zadań tj aplikowanie o środki unijne, realizację procesów inwestycyjnych w urzędzie Gminy, inspektorom nadzoru, oraz wszystkim pracownikom Domu Kultury, a  jednocześnie pragnę przeprosić korzystających za dotychczasowe utrudnienia zapewniając jednocześnie iż standard  i potrzeba dobrych warunków została spełniona”- powiedział burmistrz. Podziękowania otrzymały także osoby, organizacje i instytucje współpracujące z Gminą i Miastem Koziegłowy w obszarze krzewienia kultury, działalności społecznej , obywatelskiej i środowiskowej. Dyrektor MGOPK Agata Morawiec na ręce burmistrza Jacka Ślęczki, złożyła podziękowania i kwiaty dla władz samorządowych, za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Odznaki  za zasługi dla woj. Śląskiego, z rak Andrzeja Hutnika, Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, otrzymała Stefania Noszczyk i Krzysztof Plucinski.   Koncert pt. „Operetki czar” w wyk. solistów Operetki Śląskiej w Gliwicach, oczarował publiczność pięknymi głosami, barwnymi kostiumami, ciekawą choreografią i wyjątkowym temperamentem scenicznym. W świat niezapomnianych melodii, widzów, zabrała: Ewa Mierzyńska – sopran, Andrzej Smogór – baryton i Adam Mazoń – fortepian. W programie znalazły  się arie i duety z operetek i musicali najwybitniejszych kompozytorów. BK

 

 

18

LIS

2010

1525

razy

czytano