Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Pierwsza Sesja Rady Gminy i Miasta Kozieglowy kadencji 2010- 2014

 

                   W dniu  02 grudnia  2010r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się pierwsza Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2010 -2014 z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie radnym oraz Burmistrzowi GiM zaświadczeń o wyborze.
3. Ślubowanie radnych.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta:
   1) zgłoszenie kandydatów,
   2) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania
   3) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady
   4) głosowanie tajne
   5) przedstawienie wyników głosowania
   6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:
   1) zgłoszenie kandydatów,
   2) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania
   3) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady
   4) głosowanie tajne
   5) przedstawienie wyników głosowania
   6) podjęcie  uchwały stwierdzającej wybór
8. Sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza  o stanie Gminy.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady GiM Koziegłowy.

 

 


 

29

LIS

2010

1105

razy

czytano

3500/4569

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.