Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Inauguracyjna Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

„ Obejmując Urząd Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, uroczyście ślubuję , że dochowam wierności prawu , a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy. Tak mi dopomóż Bóg” –złożył ślubowanie burmistrz Jacek Ślęczka podczas obrad 2 Sesji VI kadencji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, po przyjęciu od Przewodniczącej Gminno – Miejskiej Komisji Wyborczej w Koziegłowach, Heleny Szmukier, zaświadczenia o wyborze na Urząd Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. Burmistrz nie kryjąc wzruszenia, serdecznie podziękował wszystkim mieszkańcom za tak ogromne zaufanie i poparcie. „ Muszę również z tego miejsca, bardziej osobiście wyrazić podziękowania. Słowa roty ślubowania, chciałbym dedykować moim rodzicom, którzy po pierwsze wychowali mnie i nauczyli podstawowych ludzkich wartości i zasad, jakimi powinniśmy się wszyscy kierować w dorosłym życiu. Dziękuję mojej żonie, dzieciom Eli i Grzesiowi, którzy dzielnie mnie wspierali podczas kampanii oraz wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki. Drodzy Państwo, uważam, że jest to wspólny, wielki sukces wszystkich tych, którzy przez 8 lat powierzyli mi Urząd burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy. To wspólny sukces wielu osób, za którym kryje się ciężka i trudna praca na rzecz budowania naszej przyszłości i przyszłości Gminy i Miasta Koziegłowy. Pragnę podziękować samorządowcom byłej i pierwszej kadencji, sołtysom, radom sołeckim, organizacjom, klubom sportowym, pracownikom urzędu i podległych jednostek i wszystkim tym, którzy przyczyniają się do realizacji statutowych zadań gminy i budowy naszego społeczeństwa obywatelskiego. Jest to wielkie wyróżnienie ale i odpowiedzialność. Myślę , że wspólnie z Radą tej kadencji będziemy podejmować wszelkie działania w celu poprawy życia naszych mieszkańców w każdym obszarze. Uważam, że podstawą rozwoju naszej gminy jest uwzględnianie potrzeb gdzie liczy się cała społeczność i każdy pojedynczy człowiek i jego problemy. Będę dążyć do tego aby gmina stała się miejscem życia, gdzie możemy się czuć bezpiecznie, realizować nasze marzenia i umiejętności, jednocześnie mieć zapewniony standard tych usług, które niesie z sobą samorząd Gminy i Miasta. Zapewniam Państwa, ze dołożymy wszelkich starań aby te działania dowodziły słuszności naszych rozwiązań. Uważam, że zrównoważony rozwój naszej gminy jest możliwy, ale potrzebna jest mądra, merytoryczna i pozytywna współpraca nas wszystkich. Taką deklarację składamy po raz kolejny, ja jako burmistrz 3 kadencji i Wy Państwo radni. Będziemy kierować się rozsądkiem, wspólną jednolitą wizją rozwoju naszej gminy i każdej miejscowości. Zapraszam wszystkich radnych, sołtysów i mieszkańców do udziału w budowania naszej gminy. Jestem człowiekiem otwartym, który oczekuje również wsparcia i współpracy z każdą osoba, której leży na sercu dobro naszej gminy” – tymi słowami Jacek Ślęczka rozpoczął 3 kadencję burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

2 grudnia odbyła się pierwsza i druga Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
Zgodnie z tradycją, pierwszą sesję nowej kadencji, do czasu wybrania nowego przewodniczącego, prowadził radny senior, w tej kadencji jest to radny z Gniazdowa, Jan Figarski. Na początek przeprowadził on zaprzysiężenie i ślubowanie nowo wybranych radnych. Następnie przeprowadził tajne głosowanie, w wyniku którego nową przewodniczącą Rady Gminy i Miasta została, jednogłośnie, ponownie Joanna Kołodziejczyk. Kandydaturę Joanny Kołodziejczyk zgłosił Leonard Jagoda w imieniu radnych wybranych z listy komitetu wyborczego Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy, komitetu, który po raz kolejny uzyskał największe poparcie w gminie Koziegłowy. „Za takim wyborem przemawia wiele powodów, choćby taki, że Joanna Kołodziejczyk posiada największe doświadczenie i dobrą ocenę pracy za ubiegła kadencję. Już wcześniej, podobnej jak ta, rekomendacji udzielili jej mieszkańcy Cynkowa obdarzając ogromnym poparciem w głosowaniu i rekordową frekwencją. To zaufanie społeczne, jakim się cieszy, to najlepsza przepustka do samorządu i jego władz” – m.in. powiedział. Następnie wybrano dwóch wiceprzewodniczących, którymi w tej kadencji ponownie będą radni Roman Waś i Jacek Sularz. Przewodnicząca, dziękując radnym za zaufanie powiedziała „Jest to moja druga kadencja w zaszczytnej funkcji Przewodniczącej Rady , mogę więc zaproponować Radzie swoje doświadczenie . Od dnia dzisiejszego jesteśmy wspólną Radą , której intencją powinno być działanie na rzecz dobra wspólnego, rzeczowa wymiana poglądów w kierunku wypracowania wspólnych stanowisk oraz wzajemny szacunek . Konfiguracja osobowa Rady to osiem osób , które w poprzedniej kadencji pełniły funkcję radnego oraz siedmiu nowych radnych, a więc pożyteczne zestawienie doświadczenia z nowym spojrzeniem na problemy Gminy i Miasta. Życzę nam wszystkim, aby w obecnej Radzie Gminy i Miasta praca przebiegała w sposób pomyślny. Życzę życzliwości i wzajemnej otwartości, co ze swej strony deklaruję”. Na zakończenie pierwszej sesji burmistrz Kadencji 2006 – 2010 Jacek Ślęczka przedstawił sprawozdanie o stanie Gminy.
Po przerwie odbyła się 2 sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, na której, nowo wybrany burmistrz na kadencję 2010 – 2014, Jacek Ślęczka, złożył ślubowanie.
„Od tej chwili obejmuje Pan obowiązki Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w kadencji 2010 - 2014.Rozpoczyna się dla Pana kolejna, trzecia już kadencja na tym urzędzie. Imponujący wynik wyborów stanowi niezwykły glejt, a zarazem szczególne zobowiązanie wobec mieszkańców Gminy i Miasta, którzy doceniają Pańską pracę. Serdecznie gratuluję wyboru Życzę, by praca na tym stanowisku była źródłem satysfakcji osobistej i zadowolenia” - wyraziła na zakończenie sesji przewodnicząca Joanna Kołodziejczyk. BK


 

04

GRU

2010

1389

razy

czytano

3419/4493

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.