Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

5 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 

 

13 stycznia 2010 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 5 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Porządek obrad

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
6.Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2011 rok :
1) prezentacja projektu budżetu przez Burmistrza Gminy i Miasta,
2) odczytanie opinii Komisji stałych , w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) dyskusja,
5) odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie.
7.Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2011 rok.
8.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2011 rok.
9.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
10.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski.
13.Zakończenie obrad 5 Sesji.

04

STY

2011

1971

razy

czytano

3454/4549

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.