Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Z obrad 31 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Absolutorium udzielone

Przyjęcie uchwały nr 287/XXXI/06 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jackowi Ślęczce było przewodnim tematem kwietniowej 31 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Absolutorium udzielono na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok. Nad dokumentem pracowała także Komisja Rewizyjna, która po analizie skierowała do Rady wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Ponadto informacja z wykonania budżetu za 2005 rok analizowana była przez Regionalną Izbę obrachunkową, która wystawiła opinię pozytywną. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium było 13 głosów- za, 1- głos wstrzymujący.

Utworzenie Zespołu Szkół w Koziegłowach

Oprócz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jackowi Ślęczce, kolejną istotną uchwałą, którą przyjęli Radni podczas sesji jest uchwała nr 289/XXXI/06 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Koziegłowach. W skład nowej zreorganizowanej placówki oświatowej wejdą dotychczas funkcjonujące szkoły w Koziegłowach, czyli Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego, Gimnazjum nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej.Nowo powstały Zespół Szkół w Koziegłowach rozpocznie swoją działalność od 1 września br, po przeprowadzonym konkursie na stanowisko dyrektora tej placówki.

Nowe nazwy ulic w Brzezinach i Koziegłówkach

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęła uchwałę nr 296/XXXI/06 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzeziny. Zgodnie z podjętą uchwałą w Brzezinach powstała ulica Jana Pawła II, Wspólna, Miła i Słoneczna. Poza tym Rada przyjęła uchwałę nr 295/XXXI/06 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 141/XXIX/94 Rady GiM Koziegłowy z dnia 26.05.1994 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koziegłówki. Na mocy tej uchwały droga oznaczona nr geodezyjnym D-163 i mająca początek od ul. Polan nadano nazwę Cicha.

Gmina chce prowadzić placówki ochrony zdrowia

27 kwietnia Rada przyjęła również uchwałę nr 291/XXXI/06 w sprawie wyrażenia woli przejęcia do prowadzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Rejonową Przychodnię Zdrowia w Koziegłowach i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mysłowie, będących jednostkami organizacyjnymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w
Myszkowie.

O zasadach udzielania dotacji na remonty zabytków

Kolejną ważną uchwałą podjętą 27 kwietnia podczas sesji Rada Gminy i Miasta Koziegłowy, była uchwała nr 292/XXXI/06 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy i Miasta Koziegłowy.

Finansowe ustalenia

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła również uchwałę nr 293/XXXI/06 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 61/V/2003r. z dnia 28 lutego 2003r, w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasenta oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Poza tym podjęta została uchwał; 294/XXXI/06 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu GiM Koziegłów na 2006 rok oraz uchwała nr 297/XXXI/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

 

 

09

MAJ

2006

4301

razy

czytano

4339/4445

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.