Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 Gmino-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach informuje iż rozpoczyna czwartą edycja projektu systemowego „Mogę więcej” realizowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki .
 Cel Projektu to aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, zwiększenie szans na rynku pracy przez rozbudzenie integracji motywacji do podjęcia działań oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Udział w Projekcie daje szanse rozwoju zdolności interpersonalnych poznania samego siebie co również przekłada się na efektywniejsze poruszanie po rynku pracy.
Projekt Mogę więcej skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata niezatrudnieni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Projektem zostanie objęte 18 osób, które realizować będą kontrakty socjalne w ramach nich objęci będą wsparciem psychologicznym oraz doradztwem zawodowym 18 osób odbędzie, kurs rękodzieła „Artystyczna wytwórczość wiórowa” kurs „obsługi komputera” uczestnicy wezmą również udział w treningach interpersonalnych takich jak asertywności zarządzania i gospodarowanie czasem, zarządzanie domowym budżetem. Ponadto jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w którym uczestnicy zostaną objęci choreoterapią czyli terapią przez taniec. Choreoterapia jest świetnym środkiem relaksacyjnym, zwiększa świadomość siebie wzrasta poczucie własnej wartości i pewności siebie uspokaja rozluźnia i rozbudza świadomość swojego ciała. W ramach Projektu 8 uczestników zrealizuje szkolenie zawodowe dobrane według indywidualnych predyspozycji określonych przez doradcę zawodowego, 10 osób zrealizuje kurs Prawo jazdy
Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, któremu mamy nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.
 

25

LUT

2011

1220

razy

czytano

3418/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.