Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Medal za zasługi dla obronności kraju

 6 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy,24 lutego 2011r , rozpoczęła się przyjemnym akcentem wręczenia srebrnych medali za zasługi dla obronności kraju, Państwu Wacławie i Zdzisławowi Machura z Zabijaka. Minister Obrony Narodowej wyróżnił państwa Machurów za włożony trud we wzorowe wychowanie Synów na prawych obywateli i wspaniałych żołnierzy Wojska Polskiego. Medal „Za zasługi dla obronności kraju” nadaje Minister Obrony Narodowej rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło zasadniczą służbę wojskową. Najserdeczniejsze i szczere podziękowania oraz wyrazy uznania, w imieniu Ministra, kadry zawodowej, pracowników Wojskowej Komendy i własnym złożył major Cezary Kubiak Zastępca Komendanta WKU w Częstochowie. Oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Andrzej Słabosz podczas Sesji przedstawił informację na temat naboru do Narodowych Sił Rezerwowych. Podczas posiedzenia, w tym dniu, radni podjęli uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Koziegłówkach z przeznaczeniem ma Obraz pt. „Ukrzyżowanie” z Kościoła św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach wpisany do rejestru zabytków w wysokości 20 tys. zł. Rada przyjęła do realizacji w partnerstwie, projekt „Per aspera ad astra – wsparcie ucznia zdolnego na obszarach wiejskich”, finansowany ze środków EFS w ramach POKL. Realizatorem projektu będzie Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych oraz ze strony Gminy i Miasta Koziegłowy jako Partnera – ZEAOS w Koziegłowach. Podjęta została również uchwała w sprawie zmian do uchwały Nr 288/XXXI/09 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2013, oraz przyjęcia tekstu jednolitego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2013”. Rada uchwaliła również udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S ul. Porajska w Koziegłowach”, w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł. Wprowadzone zostały również zmiany do uchwały nr 14/V/2011 z 13 stycznia 2011r w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz zmiany do uchwały Nr 18/V/2011 z dn. 13 stycznia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2011 - 2016 

28

LUT

2011

1481

razy

czytano

3433/4549

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.