Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

7 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

24 marca 2011 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 7 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rzeniszów na lata 2011-2018”
5.Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały Rady GiM Koziegłowy Nr 18/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2011-2016.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2011 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie z przeznaczeniem na zakup garaży dla Posterunku Policji w Koziegłowach.
8.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Myszkowie poprzez likwidację oddziału dla przewlekle chorych.
11.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Wolne wnioski.
15.Zakończenie obrad 7 Sesji.

 

16

MAR

2011

1848

razy

czytano

3365/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.