Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nowe zasady odpłatności za świadczenie usług przedszkolnych

 W dniu 16 grudnia 2010, radni Gminy i Miasta Koziegłowy podjęli uchwałę ustalającą opłatę za usługi przedszkolne we wszystkich oddziałach obejmujących opieką dzieci w wieku przedszkolnym funkcjonujących w placówkach dla których gmina jest organem prowadzącym. Uchwała wprowadzająca nowe zasady zaczęła obowiązywać w dniu 3 marca 2011 r. W związku z tym Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka oraz Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej Katarzyna Zychowicz, odbyli cykl spotkań z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym. Rodzice zostali zapoznani z nowymi zasadami naliczania opłat za świadczeniu usług przedszkolnych. Nowe regulacje prawne umożliwiły władzom samorządowym stworzenie nowej, atrakcyjnej oferty. W obecnej chwili możliwe jest wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach za odpłatnością ustaloną uchwałą. Warunkiem jest deklaracja co najmniej siedmiu rodziców. Gmina zapewnia nieodpłatną realizację podstawy programowej w wymiarze 25 godzin w tygodniu w godzinach od 8.00 do 13.00 oraz nieodpłatną naukę religii. Każda godzina ponad ten limit kosztuje 1,50 złotego. Rodzice otrzymali umowy przygotowane przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej i zostali poproszeni o zadeklarowanie czy są zainteresowani pobytem swoich dzieci ponad bezpłatny czas realizacji podstawy programowej oraz nauki religii.
Po analizie złożonych deklaracji można stwierdzić, że odzew rodziców był bardzo pozytywny i aż 73 dzieci z oddziałów funkcjonujących w szkołach podstawowych, skorzysta z oferty gminy. Należy się spodziewać, że poczynając od września 2011 liczba ta wzrośnie.
Zmiany prawa oświatowego stawiają przed samorządem gminnym zadanie niezwykle skomplikowane organizacyjnie i logistycznie. Każde dziecko, korzystające z opieki przedszkolnej musi zostać rozliczane oddzielnie. Trzeba uwzględnić i odjąć nawet jedną godzinę nieobecności oraz dodać należności w przypadku gdy zajdzie potrzeba pozostawić dziecko ponad zadeklarowany czas. Jest niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie, które trzeba będzie wykonywać bezbłędnie w bardzo krótkim czasie. (od zakończenia miesiąca kalendarzowego do 5 dnia kolejnego miesiąca rodzic powinien otrzymać szczegółowe rozliczenia aby mógł uiścić należność do 10 dnia każdego miesiąca). Wymaga zaangażowania i doskonałej współpracy nauczycieli, rodziców oraz urzędników ZEAOS. Trzymiesięczny okres od marca do czerwca 2011 będzie stanowił pewien rodzaj pilotażu i pozwoli na rozpoznanie ewentualnych problemów.
Należy podkreślić, że w całej gminie jedynie 13 dzieci zadeklarowało pobyt obejmujący 3 godziny ponad podstawę programową. Ich należności z tytułu opłaty za świadczenie usług przedszkolnych w miesiącu marcu wahają się pomiędzy 70,50 zł do 120,00 zł w przypadku dwójki dzieci oraz kwoty 126,00 zł w przypadku jednego dziecka.
 

18

MAR

2011

1220

razy

czytano

3463/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.