Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 Zespół Usług Komunalnych Koziegłowy

W kwietniu ruszą remonty cząstkowe dróg gminnych. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych grysami i emulsją asfaltową oraz masą asfaltobetonową w szczególności:
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni poprzez natrysk mechaniczny grysami i emulsją bez wycinania /ok. 1 000 m2/, wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą min-bitumiczną z wycinaniem /ok. 1 000 m2/, wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą min-bitumiczną bez wycinania /ok. 800 m2/.

Lgota Górna

W Zespole Szkół w Lgocie Górnej trwają prace remontowe i termomodernizacja budynku szkoły. Zakres rzeczowy tej poważnej inwestycji oświatowej obejmuje m. in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie nowego poszycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania; remont dachu dla starej części budynku, wykonanie pokrycia z blachy, wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie malowania pomieszczeń, renowacja w zakresie instalacji sanitarnych, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1 200 000 zł. Zadanie to zostało przewidziane do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji do kwoty 75 557 000 zł. oraz pożyczki do kwoty 310 tys. zł. Gruntowny remont budynku potrwa do końca sierpnia 2011r.


Następna schetynówka w Koziegłowach

Zakończyła się procedura przetargowa na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Częstochowskiej, Warszawskiej i 3-go Maja łączących drogę wojewódzką DW 789 z drogą krajową DK1 w Koziegłowach wraz z remontem kanalizacji deszczowej”. Po 20 marca podpisania zostanie umowa i rozpocznie się budowa trzeciej schetynówki w Gminie Koziegłowy.
Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych 595055S i 595074S w Koziegłowach, gmina Koziegłowy, powiat myszkowski” polega na przebudowie 1 600 mb dróg gminnych, w tym: 1200 mb ul. Częstochowska (595055S) i 400 mb ul. 3-go Maja (595074S) oraz wykonaniu ronda na rozwidleniu ulic Częstochowskiej (595055S) i Warszawskiej, chodników i wjazdów na posesje. W zakresie branży kanalizacji deszczowej dla tych dróg gminnych, przedsięwzięcie obejmuje wykonanie: kanału deszczowego wraz z przykanalikami deszczowymi, studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych ściekowych z osadnikiem. Istniejące ciągi kanalizacyjne kolidujące z nowo wybudowanymi kanałami zostaną zlikwidowane. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodników do kolektora odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych zabudowanych przy krawężnikach. Planowana przebudowa wpłynie zdecydowanie na zwiększenie płynności ruchu i poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego. Planowany termin wykonania zadnia to sierpień 2011 r. Inwestycja ta kosztować ma ponad 3 miliony zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 50 %. 

18

MAR

2011

2233

razy

czytano

3437/4569

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.