Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

8 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


W dniu 26 maja 2011 r. o godz. 15.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 8 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości .
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Rady GiM Koziegłowy Nr 18/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2011-2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. przebudowa drogi powiatowej nr3804 S odcinek DK-1Zabijak – Pińczyce-Stara Huta ETAP II.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach i podziale zysku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2010rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania ,
3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium ,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium ,
5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza .
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad 8 Sesji. 

12

MAJ

2011

1298

razy

czytano

3240/4400

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.