Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jan Paweł II Patronem Gimnazjum w Koziegłowach

„Wy jesteście przyszłością świata,
Wy jesteście nadzieją Kościoła,
Wy jesteście moją nadzieją!”.

   Od 02 czerwca 2011r, Gimnazjum w Koziegłowach nosi imię Jana Pawła II. W tym dniu uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, w kościele parafialnym w Koziegłowach, celebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego Stanisława Nowaka. Podczas uroczystej Eucharystii ks. Arcybiskup Stanisław poświęcił sztandar szkoły z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, ufundowany przez władze samorządowe Koziegłów. Podkreślił również w jak ważnym momencie historycznym dla nas Polaków, w miesiąc po beatyfikacji papieża, szkoła w Koziegłowach nosić będzie imię tak wielkiego i wspaniałego człowieka. Po mszy świętej nastąpił przemarsz z kościoła do szkoły. Barwny i liczny korowód prowadziła Gminna Orkiestra Dęta z mażoretkami z ZS w Pińczycach. Wspaniała wiosenna pogoda dostosowała się do uroczystej oprawy. W szkole nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Patrona, ufundowanej przez społeczność szkolną i miejscowe środowisko. Aktu odsłonięcia tablicy dokonała Poseł Jadwiga Wiśniewska. Świadkami tego uroczystego i historycznego aktu byli pracownicy, uczniowie i zgromadzeni goście: władze gminy Koziegłowy, księża Dekanatu Koziegłowskiego, dyrektorzy szkół, byli pracownicy szkoły, poczty sztandarowe Gimnazjum im. Jana Pawła w : Myszkowie, Niegowie, Żarkach, Żarkach Letnisku, SP I LO w Koziegłowach oraz liczni przyjaciele szkoły. „ Nasza społeczność wybrała imię Wielkiego Polaka – błogosławionego Jana Pawła II i musimy godnie je reprezentować. Ojciec Święty przez całe życie inspirował nas do trudu i działania. Wielokrotnie zadziwiał nas nie tylko swoją mądrością, ale i miłością. Często podkreśla się, że Jan Paweł II był nade wszystko człowiekiem miłości – miłości Boga, z której płynęła miłość bliźniego i poszanowania drugiego człowieka. My dzisiaj zobowiązujemy się podążać śladami świętości Jana Pawła II – tworzyć cywilizację miłości. Jak w słowach hymnu Gimnazjum:
    Twórzmy cywilizację miłości, To od nas zależy jutrzejszy dzień,….. Twórzmy cywilizację miłości. Idźmy przez życie z odwagą świętości. Twórzmy cywilizację miłości. Bo najważniejszy jest skarbiec wartości.
                                                                                                                       
Dzisiaj my – pedagodzy, rodzice i wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób wpływają na wychowanie młodego pokolenia, musimy zadać sobie pytania; Jakie wartości przekazujemy młodym ludziom? Czy dobrze i mądrze ich wychowujemy? Czy dajemy im korzenie, aby zawsze wiedzieli , skąd się wywodzą? Czy dajemy im skrzydła, aby rozwijali swoje pasje i zainteresowania? Również nasza młodzież musi się zastanowić: Czy chce się od nas czegoś nauczyć? Skorzystać z naszego życiowego doświadczenia? Czy wybiera właściwe ścieżki? Fakt, że nasze Gimnazjum przyjmuje imię Jana Pawła II w roku jego beatyfikacji, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale i wyzwaniem. Czekając na kanonizację naszego Patrona, musimy zadbać aby nie był to czas pusty. Mamy nadzieję, ze nasz patron – błogosławiony Jan Paweł II, nasz orędownik w niebie, Mistrz wzywający do wypłynięcia na głębię. Przyjaciel i Wychowawca młodzieży nam w tym pomoże. Dziękuję Burmistrzowi oraz Radzie Gminy i Miasta Koziegłowy za ufundowanie sztandaru, rodzicom, uczniom i pracownikom za ogromne zaangażowanie w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości. Dziękuję pocztom sztandarowym oraz wszystkim gościom za przybycie na dzisiejsza uroczystość. Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom prywatnym, przedsiębiorcom i instytucjom, które udzieliły nam wsparcia.” – powiedziała dyrektor Zespołu Szkół w Koziegłowach Joanna Lula.
Po odczytaniu Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie nadania imienia szkole, przez przewodniczącą Rady Joannę Kołodziejczyk, burmistrz Jacek Ślęczka przekazał sztandar na ręce dyrektorki Joanny Luli i uczniów gimnazjum, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów i prezentacja sztandaru. W swym wystąpieniu Poseł na Sejm Jadwiga Wiśniewska powiedziała m.in. „ Już nie jesteście szkołą bez imienia. Dumna jestem z Was, ponieważ w czasach kiedy walczy się z Krzyżem, w czasach kiedy na świecie, za wiarę, giną Chrześcijanie, Wy, młodzież, o której się mówi, że jesteście w trudnym wieku, pokazaliście jaką drogą chcecie pójść. (…) Jeżeli pójdziecie drogą, którą wskazuje Jan Paweł II, to będzie najpiękniejsza droga jaka może być”. Również burmistrz Jacek Ślęczka podkreślił „ Wielkim zaszczytem i wielkim zobowiązaniem jest dla nas przyjęcie imienia Jana Pawła II. Droga młodzieży, postarajcie się umiejętnie słuchać słów tego Wielkiego Polaka i godnie reprezentować Jego Imię”.
Uczniowie przygotowali przepiękny program artystyczny. W scenkach teatralnych wspominali Jana Pawła II, jego spotkania z młodzieżą, które miały miejsce od początku jego pontyfikatu. „ Ojciec św. był wielką osobowością. Kto wie czy niejedna z największych w historii? Kształtował nasze charaktery, wpływał na losy świata, a jednocześnie wydawał się taki bliski, przyjacielski. Żartował z nami i płakał. Nie wstydził się swojej ludzkiej słabości. Na tym polegała Jego siła” – powiedziano m.in.
Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę obrazów autorstwa Pana Tadeusza Puszczewicza oraz złożyć wpis do księgi pamiątkowej.
             Gimnazjum nr 1 w Koziegłowach już w ubiegłym roku podjęło działania w związku z nadaniem imienia szkole. Gimnazjum należy do Zespołu Szkół, w którym zarówno Szkoła Podstawowa, jak i Liceum Ogólnokształcące mają swoich patronów: Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Koziegłowach, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Przyszedł więc czas na wybór imienia dla gimnazjum . „Wybór patrona to ważny moment w historii szkoły, poprzedzony długim okresem przygotowań. Od listopada 2010r. trwały konsultacje wychowawców z uczniami na temat wyboru patrona. Propozycje kandydatur zebrano wśród rodziców, mieszkańców z obwodu szkoły, środowiska naukowego, organizacji społecznych, nauczycieli i pracowników gimnazjum w Koziegłowach. W lutym 2011r. odbyło się typowanie kandydatur i głosowanie. Spośród 17 zaprezentowanych kandydatów ( m.in. Tadeusz Kościuszko, Wisława Szymborska, Agata Mróz) z różnych dziedzin życia, jednomyślnie wskazano na Jana Pawła II. Następnym etapem było przekazanie informacji do Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Częstochowie o nadaniu imienia szkole oraz podjęcie Uchwały przez Radę Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie nadania imienia szkole”- czytamy w specjalnym wydaniu gazetki szkolne. Jednym z wielu przedsięwzięć prowadzących do nadania imienia był także Spektakl teatralny. Dnia 4 kwietnia 2011r.W Domu Kultury w Koziegłowach gimnazjalny Teatr "Źódło" z Radomska, wystawił sztukę Karola Wojtyły pt. „Przed sklepem jubilera". Wspaniała obsada i reżyseria spektaklu pozwoliły nam przeżywać filozoficzne przesłanie sztuki późniejszego papieża. Dnia 28 marca 2011r. w Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach został przeprowadzony pierwszy etap konkursu "Wiedzy o Janie Pawle II". Zadaniem konkursu było wyłonienie grupy uczniów, którzy posiadają największą wiedzę o przyszłym patronie naszej szkoły. W drugim etapie, który odbył się 18 kwietnia 2011 roku brało udział 40 uczniów. Najlepsi uczniowie to: Anna Niedbała kl. Ic ,Aleksandra Kawalec kl. IIa, Dagmara Kuczera kl. IIa, Joanna Machura kl. II c, Kinga Święciak kl. Ic  
Dnia 29.04.2011r. w Gimnazjum nr 1 w Koziegłowach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „Jan Paweł II – patron mojej szkoły”. Zadaniem konkursu było przygotowanie portretu patrona szkoły z wykorzystaniem różnych środków plastycznych.
Komisja w składzie: Joanna Gorzkowska, Monika Góra, Sabina Sitek wyłoniła
12 prac w trzech kategoriach wiekowych i ich autorom przyznała następujące miejsca:
GRUPA I – KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce – Kamila Solarczyk kl. I – Siedlec Duży
II miejsce – Kacper Matyja kl. II – Siedlec Duży, Wiktor Matyja kl. I – Siedlec Duży
III miejsce – Karolina Dotkuś kl. II – Siedlec Duży
GRUPA II – KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I miejsce – Weronika Cesarz kl. V – Cynków
II miejsce – Patrycja Kulak kl. VI – Koziegłowy
III miejsce – Paulina Paliga kl. IV – Gniazdów
GRUPA III – KLASY 1-3 GIMNAZJUM
I miejsce – Anna Niedbała kl. I – Koziegłowy
II miejsce – Kinga Cwanek kl. III – Koziegłowy
III miejsce – Klementyna Bednarczyk kl. I – Koziegłowy
Wyróżnienie – Kamil Popczyk kl. II – Lgota Górna, Natalia Walo kl. III - Koziegłowy

      Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom prywatnym, przedsiębiorcom i instytucjom, które udzieliły nam wsparcia. Słowa podziękowania kierujemy do:
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki, Przewodniczącej Rady Joanny Kołodziejczyk wszystkich radnych w gminie Koziegłowy, oraz do Hanny i Marka Żak, Leokadii i Andrzeja Lemańskich, Marioli i Krzysztofa Kaim, Anny i Krzysztofa Adamieckich, Janusza Gawlińskiego, Anety i Arkadiusza Owcarz, Justyny i Sławomira Jadowskich, Elżbiety i Jerzego Polak, Grażyny i Stanisława Polak, Justyny i Jacentego Polak, Iwony i Romana Matyja Justyny i Rafała Uchnast, Justyny i Adama Gil

                           Dyrekcja Zespołu Szkół w Koziegłowach.

 

06

CZE

2011

4889

razy

czytano

3425/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności