Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

18 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

28 marca 2008r o godz. 15:00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 18 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2008 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3804S, odcinek DK-1 – Zabijak – Huta Stara o długości 5,723 km.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 60/IX/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Mysłowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Markowice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.

11. Uchwalenie statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy – sołectwa: Cynków, Gliniana Góra , Gniazdów, Kolin, Koziegłowki , Krusin, Lgota Górna, Lgota Mokrzesz, Lgota Nadwarcie, Markowice, Miłość, Mysłów, Mzyki, Nowa Kuźnica, Oczko, Osiek, Pińczyce, Postęp, Pustkowie Lgockie, Rzeniszów, Siedlec Duży, Stara Huta I, Stara Huta II, Winowno, Wojsławice, Zabijak, Miasta Koziegłowy i jego dzielnic: Rosochacz i Wylągi.

12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad 18 Sesji.

 

25

MAR

2008

1545

razy

czytano

4543/4554

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.