Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

10 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

02 września 2011 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 10 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Chermanowskiego na działalność Burmistrza GiM Koziegłowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających dla wyboru Sołtysa wsi Markowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2012-2016.
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad  10 Sesji.

24

SIE

2011

1252

razy

czytano

3346/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.