Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Srebrna Odznaka Honorowa dla Kierownik GMOPS w Koziegłowach

 Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, 02 września 2011 r., kierownik GMOPS, Bożena Strzelecka – Kłopot została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego”. To wyróżnienie jest nadawane uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej, składającej się z Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego i stanowi ono wyraz uznania za działalność wybitnie przyczyniającą się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. W imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego, odznaczenie wręczyła Radna Województwa Barbara Dziuk. Gratulacje złożyła również posłanka Jadwiga Wiśniewska, senator Czesław Ryszka, przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk oraz burmistrz Jacek Ślęczka.
Pani Bożena Strzelecka – Kłopot jest osobą, która od lat wyróżnia się w pracy zawodowej i społecznej na terenie województwa śląskiego, a od prawie 4 lat szczególnie w Gminie Koziegłowy
Ukończyła WSP w Częstochowie uzyskując tytuł mgr Pracy Socjalnej. Studia Podyplomowe: Akademia Polonijna w zakresie Zarządzania Pomocą Społeczną, Akademia Świętokrzyska - Doradztwo Zawodowe, Uniwersytet Śląski – Dyplom MPiPS w zakresie II stopnia specjalizacji zawodowej, Szkoła Główna Handlowa – Administrowanie Funduszami Unijnymi oraz Międzynarodowa Szkoła Zarządzania Gospodarką Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.
Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej. Od 25 lat funkcjonuje zawodowo wyłącznie w obszarze pomocy społecznej. Dodatkowo od prawie 6 lat jest doradcą w zakresie polityki społecznej w Biurze Senatorskim Czesława Ryszki. W roku 2010 została powołana do składu Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej na VI kadencję gdzie pełni funkcję sekretarza. Od roku 2008 jest Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, który w roku 2009 był laureatem dwóch nagród specjalnych MPiPS w uznaniu osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej i aktywizowaniu osób bezrobotnych. Projekt systemowy „ Mogę więcej „ realizowany przez OPS został wyróżniony przez Śląski Urząd Marszałkowski jako „Dobra praktyka - rewitalizacja w ujęciu infrastrukturalnym i społecznym”. W okresie aktywności zawodowej jest twórczynią szeregu inicjatyw lokalnych i przedsięwzięć w zakresie pracy socjalnej: Współpracuje z organizacjami społecznymi – pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych – unijnych i krajowych, poprzez stosowanie aktywnej polityki społecznej, m.in. .Klub Integracji Społecznej został laureatem nagrody Sekretarza Stanu w MPiPS Jarosława Dudy jako przykład dobrej praktyki aktywnych form pomocy społecznej. Laureatka aktywnie uczestniczy w pracach Ruchu przeciw Bezradności Społecznej celem przygotowania Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. BK


 

13

WRZ

2011

2060

razy

czytano

3357/4569

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.