Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

11 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

29 września 2011 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 11 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy 
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za  I półrocze 2011r.
5.Podjęcie  uchwały w sprawie zmian do uchwały Rady GiM Koziegłowy Nr 18/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Koziegłowy na lata 2011-2016.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2011 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
9.Przyjęcie wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy  o odwołanie  Skarbnika GiM Koziegłowy Pani Jadwigi Matyja w trybie porozumienia stron.
10.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie   międzysesyjnym.
12.Interpelacje i zapytania radnych. 
13.Wolne wnioski.
14.Zakończenie obrad 11 Sesji.

25

WRZ

2011

1080

razy

czytano

3269/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.