Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Trzy projekty w ramach inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

Gmina i Miasto Koziegłowy od 1 października 2011r rozpoczyna realizację projektów:
„ I Ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy”


Projekt przeznaczony jest dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo strażaków i strażaczek (6 kobiet i 14 mężczyzn)z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy. Realizowany będzie przez 4 miesiące. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 20 strażaków/strażaczek, w zakresie nabycia nowych uprawnień ratownictwa medycznego oraz nabycie umiejętności optymalnego planowania swojej drogi zawodowej przez członków OSP poprzez opracowanie indywidualnego planu działania z doradcą zawodowym.
Kryteria rekrutacji:
 - miejsce zamieszkania GiM Koziegłowy 
- zrzeszeni w OSP w Gminie Koziegłowy
   - osoby pozostające bez zatrudnienia - wiek 18 - 64 lat  

„ Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C”


 Projekt przeznaczony jest dla 16 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo( 2 kobiety i 14 mężczyzn) z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy. Realizowany będzie przez 4 miesiące. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych – prawo jazdy kat. C oraz nabycie umiejętności optymalnego planowania swojej drogi zawodowej poprzez opracowanie indywidualnego planu działania z doradcą zawodowym.
Kryteria rekrutacji:
- miejsce zamieszkania GiM Koziegłowy
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
- osoby pozostające bez zatrudnienia
- posiadanie prawa jazdy kat. B


„ Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C + E”


 Projekt przeznaczony jest dla 16 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo( 2 kobiety i 14 mężczyzn) z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy. Realizowany będzie przez 4 miesiące. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych – prawo jazdy kat. C+ E oraz nabycie umiejętności optymalnego planowania swojej drogi zawodowej poprzez opracowanie indywidualnego planu działania z doradcą zawodowym.
Kryteria rekrutacji:
- miejsce zamieszkania GiM Koziegłowy
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
- osoby pozostające bez zatrudnienia
- posiadanie prawa jazdy kat. C

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w biurze projektu od 1 października 2011r. : Referat Promocji i Rozwoju Koziegłowy ul. Żarecka 28, Tel. 34 3141261


26

WRZ

2011

1905

razy

czytano

3345/4569

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.