Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

12 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

                                W dn.  06 października 2011 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie  się 12 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Wybór ławników sądowych na kadencję 2012-2015:
1) przedstawienie opinii  Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania,
3) przyjęcie sposobu głosowania  przy wyborze ławników ,
4) głosowanie,
5) ogłoszenie wyników wyborów,
6) podjęcie uchwały  w sprawie wyboru ławników.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/V/2003 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Koziegłowy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy ze Skarbnikiem Gminy i Miasta Koziegłowy Panią Jadwigą Matyja w trybie porozumienia stron.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.


8. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  
      międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania radnych.
 
10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad  12 Sesji.

 

01

PAŹ

2011

1129

razy

czytano

3265/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.