Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

13 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dn.  27 października 2011 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie  się 13 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy
 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy  i Miasta  Koziegłowy.
5. Przedstawienie informacji o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie i Mieście Koziegłowy za rok szkolny      2010/2011.                                                                                                                   
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Koziegłowy.
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian do uchwały Rady GiM Koziegłowy Nr 18/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Koziegłowy na lata 2011-2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
10. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych ( zgodnie z art. 24 h ustawy  o samorządzie gminnym).
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  
      międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad  13 Sesji.


 

19

PAŹ

2011

1034

razy

czytano

3254/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.