Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w Koziegłowach

„Na samorządzie województwa spoczywa obowiązek kształtowania przestrzeni, której wysoka jakość przekłada się nie tylko na wizerunek regionu, ale przede wszystkim na jakość życia mieszkańców. Dzięki takim przedsięwzięciom w naszym województwie po prostu chce się mieszkać i mieszka się coraz lepiej" - podkreśliła Aleksandra Gajewska-Przydryga podczas uroczystości oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursach Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 oraz Architektura Roku 2010, która odbyła się w ramach Śląskich Dni Architektury w dniu 28 października br. w Sali Marmurowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje corocznie konkurs "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". Do tegorocznej edycji zgłoszono w sumie 60 realizacji, co stanowi rekord w jedenastoletniej tradycji konkursu. Zgłoszenia dotyczyły 34 gmin. Nagrody i wyróżnienia przyznano tradycyjnie w czterech kategoriach: urbanistyka, architektura, rewitalizacja przestrzeni i rewitalizacja obiektu. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury Konkursowe - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Najlepszym projektem urbanistycznym i nagrodę Marszałka, za wykreowanie przestrzeni wielofunkcyjnej, prawidłowo wykorzystującej zastane walory środowiska naturalnego, za stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku integrującego lokalną społeczność, powszechnie akceptowanego i cieszącego sie dużą popularnością wśród mieszkańców uznano „Zagospodarowanie terenu rekreacji rodzinnej w Koziegłowach”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Galeria Handlowa Agora z otoczeniem w Bytomiu. Nagroda marszałka w kategorii architektura trafiła do projektantów wielofunkcyjnej hali sportowej „Na Skarpie" w Bytomiu. Podczas konkursu jury wyłoniło najlepsze przedsięwzięcia w kategorii rewitalizacji przestrzeni i obiektu. W pierwszym przypadku nagroda główna powędrowała do gminy Ornontowice za rewitalizację parku gminnego. W kategorii obiekt nagrodę przyznano za renowację Willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich. Podczas uroczystości przyznano również nagrody w konkursie „Architektura Roku" organizowanym przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Nagrodą Grand Prix uhonorowano zespół HS99 za projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

           Nagrodę z rąk wicemarszałek Aleksandry Gajewskiej-Przydryga, odebrał burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka. Burmistrz dziękując Komisji za tak ważną dla Gminy, nagrodę, podziękował również wykonawcom, instytucjom współfinansującym, pracownikom Zespołu Usług Komunalnych oraz wszystkim którzy przyczynili się do powstania tej przestrzeni. W uroczystości uczestniczył również wiceburmistrz Stanisław Błoński, dyrektor ZUK Zbigniew Polak, kierownik referatu Promocji i Rozwoju Edyta Wrzosowska.
            Przed laty przestrzeń w tym miejscu była „surowa” i funkcjonalnie niewykorzystana. Plac zabaw stanowi dopełnienie dużego przedsięwzięcia powstałego w okresie kilku lat. Profesjonalny plac zabaw z elementami zabawowo – sprawnościowymi m.in. ścianką wspinaczkową, huśtawkami, kiwakami, olbrzymim statkiem, ścianką wspinaczkową i drewnianą altanką, wkomponowany jest w istniejące walory krajobrazowe i infrastrukturę. Część zabawowa została ogrodzona, a w całość wplecione alejki. Obiekt został zagospodarowany i wykonany z materiałów, które nie wpływają negatywnie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Elementy zabawowe posiadają certyfikaty bezpieczeństwa i spełniają standardy unijne. W trosce o stan środowiska naturalnego na terenie obiektu umieszczono kosze na śmieci. Na plac w Koziegłowach, w 2010r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt pn. „ Zagospodarowanie terenu rekreacji rodzinnej – budowa placu zabaw w miejscowości Koziegłowy”, znalazł się on na 1 miejscu listy operacji wybranych do dofinansowania. Inwestycja została zakończona i odebrana 18.11.2010r.Wykonawcą tej inwestycji była Firma Dr Spil Polska z Katowic. 
               Teren rekreacji rodzinnej w Koziegłowach powstał w celu poprawy jakości życia na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowania obszarów wiejskich województwa śląskiego. Wpływa on na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki. obszarów wiejskich oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości.
 Powstała przestrzeń rekreacji rodzinnej służy przede wszystkim integracji mieszkańców Gminy Koziegłowy, zapewnia dzieciom, młodzieży i dorosłym czynny, rodzinny klimat w miejscu bezpiecznym i do tego przystosowanym przez cały rok. Okolica z uwagi na walory przyrodnicze (drzewa, krzewy i zbiornik wodny), bliskość kompleksu sportowego oraz bezpiecznego placu zabaw, stanowi miejsce wypoczynku, rekreacji i sportu dla miejscowej ludności i turystów. 
 Obecność terenu rekreacji rodzinnej wpływa na poprawę jakości życia na obszarze wiejskim. Przyczynia się do budowania tożsamości społeczności lokalnej, sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego i specyfiki regionu oraz pozytywnie wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. Teren rekreacji rodzinnej lokalizowany jest przy utworzonym w latach sześćdziesiątych zbiorniku wodnym w Koziegłowach. Wokół zbiornika zlokalizowane są ścieżki, obok których usytuowano elementy małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci,) jak również zejście na molo. Miejsce to jest w pełni oświetlone i bezpieczne - inwestycja zrealizowana w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego pn. „ Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koziegłowach” w 2006r. Nieopodal zlokalizowany jest nowoczesny kompleks sportowy zajmujący prawie 4 tys.m2. powierzchni w tym: boiska piłkarskie i wielofunkcyjne z polami do koszykówki i siatkówki oraz ich ogrodzenia, chodniki, zaplecze socjalno-sanitarne, maszty oświetleniowe z oprawami halogenowymi, przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z odwodnieniem, trybuny, schody oraz parking. Obiekt finansowany był ze środków budżetu gminy Koziegłowy oraz dofinansowany ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także budżetu Województwa Śląskiego w 2009r. Również w tym miejscu, w 2010r. powstał jeden z dwóch , w województwie śląskim, Białych Orlików w ramach pilotażowego programu” Biały Orlik”, dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kompleks służy rozwojowi fizycznemu i społecznemu nie tylko mieszkańcom Koziegłów, ale i całej gminy. Jest równiez trafnym uzupełnieniem całej przestrzeni 
Wszystkie te przedsięwzięcia sprawiły, iż teren ten stał się bardziej przyjaznym i zrozumiałym dla dzieci a interesującym dla dorosłych. Przestrzeń zabezpiecza możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu przez bezpieczną zabawę w atrakcyjnie urządzonym miejscu. Przyczynia się do rozwoju fizycznego, uczy współżycia w grupie, co winno przerodzić się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu życia w późniejszym wieku. Okolica z uwagi na walory przyrodnicze stanowi miejsce wypoczynku dla miejscowej ludności. Tutaj organizowanych jest szereg imprez sportowych i kulturalnych takich jak m.in. „Noc Świętojańska”, „Gminny Dzień Dziecka”, turnieje sportowe itp.
 

30

PAŹ

2011

3067

razy

czytano

3310/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.