Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Porządek obrad 14 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

24 listopada  2011 r. o godz. 15,00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  odbędzie się 14 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy   z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych .
5. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych na 2012 r.
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  
      międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad  14 Sesji.

 

15

LIS

2011

1177

razy

czytano

3234/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.