Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs MSiT Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa. Oferty można składać do 20 stycznia 2012.
W pierwszym terminie przyjmowane będą:
 oferty dotyczące zadań realizowanych w okresie 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku oraz
 oferty programów, kampanii, projektów i zadań całorocznych, których realizacja może obejmować okres od 1 stycznia do 15 grudnia 2012 roku.

Konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych po 30 kwietnia 2012 roku zostanie ogłoszony po rozpatrzeniu ofert złożonych w pierwszym terminie.

 Oferty należy składać do 20 stycznia 2012 roku.

 O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

 Oferty należy składać wyłącznie na formularzach załączonych w ogłoszeniu Wniosek oraz załączniki nr 1, 2, 3  po uprzednim wypełnieniu ich w systemie elektronicznym. Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na  wniosek lub załączniki.

 Oferty muszą być podpisane przez uprawnione (upoważnione) osoby - zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy.

 Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową lub osobiście w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

 Zadania przewidziane do realizacji:
 Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, program „Sportowy Plon”;
 Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, program „Młodość pełna pasji”,
 Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych - „Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego”,
 Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej - ”Trzymaj formę”,
 Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą",
 Zadania związane z promocją sportu dla wszystkich.

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

 Przedsięwzięć sportowych o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym, które mają na celu:
 wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną osób starszych, służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu;
 promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
 inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
 inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej rodzin, osób de faworyzowanych, nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
 realizację przedsięwzięć na kompleksach sportowych „Moje Boisko - „Orlik 2012”;
 integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs.

05

STY

2012

1036

razy

czytano

3205/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.