Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

18 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu  29 lutego  2012 r. o godz. 15,00

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 18 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy  kadencji 2010 -2014  z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 98/XV/2011 z dnia 29.12.2011 r.                w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Nr 99/XV/2011  z dnia 29.12.2011 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy                     i Miasta Koziegłowy.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania części umowy użytkowania wieczystego.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.

9.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10.   Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.

11.   Interpelacje i zapytania radnych. 

12.   Wolne wnioski.

  1. Zakończenie obrad  18 Sesji.

 

 

 

 

19

LUT

2012

1303

razy

czytano

3223/4549

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.