Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Szanowni Państwo,  Drodzy Mieszkańcy !

 

Od prawie 10 lat, będąc burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy,  robię wszystko, aby w jak najlepszy sposób rozwiązywać zasadnicze problemy naszej gminnej społeczności. Wspólnie z Radnymi często musimy zmagać się z wyzwaniami niełatwej rzeczywistości, pogodzić sprzeczne wartości, podejmować trudne decyzje, tak aby nie stracić Państwa zaufania, a iść we właściwym kierunku. Ogólnopolski problem jakim jest brak prawidłowych rozwiązań systemowych określających funkcjonowanie oświaty, dotyka również naszą gminę. -  Zmiany w gminnej oświacie podyktowane są głównie nałożeniem na  samorządy, nowych zadań i obowiązków, które są znacznym obciążeniem finansowym dla budżetów gmin. Rząd wprowadzając zmiany przerzucił swoje dotychczasowe obowiązki na barki jednostek samorządu terytorialnego. Przy wszechobecnym kryzysie dźwiganie takiego ciężaru, w postaci wciąż rosnących wydatków na oświatę staje się niemożliwe.  Brak zabezpieczenia finansowego ze strony rządu na nowe zadania, zmusza gminy do szukania oszczędności - .

Decyzje o likwidacji szkół, w latach poprzednich  w Starej Hucie, Markowicach, Mzykach, Wojsławicach, nie były łatwe dla władz samorządowych. Jeszcze trudniej było przekazywać szkoły w Winownie i Mysłowie, innemu Organowi prowadzącemu jakim jest Stowarzyszenie. Ale z perspektywy czasu, dzisiaj mogę stwierdzić, że na tych,  koniecznych  zmianach, na pewno nie ucierpieli uczniowie. Z miejscowości, gdzie zlikwidowano szkoły, dzieci dowożone są do odnowionych i dobrze wyposażonych szkół. Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie funkcjonują, przy  pełnej  akceptacji, zadowoleniu i pomocy lokalnej społeczności. Mówią o tym nie tylko wyniki w nauce ale również inicjatywy podejmowane w tych szkołach, świadczące o wielkim zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i władz stowarzyszenia w życie szkoły.

Zapewniam Państwa, że z dn. 1 września 2012 r. szkoły w Gniazdowie, Koziegłówkach i w Siedlcu Dużym będą normalnie funkcjonować, zmieni się tylko organ prowadzący, którym będzie stowarzyszenie. Edukacja była, jest i będzie priorytetem Gminy i Miasta Koziegłowy. Świadczą o tym doskonale wyposażone, wyremontowane placówki wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym oraz dobrze pracujący tam nauczyciele, a także środki finansowe jakie gmina wraz ze szkołami pozyskała na oświatę. W okresie od 2005r do 2011r, remonty i modernizacje zostały przeprowadzone we wszystkich w placówkach oświatowych w Gminie Koziegłowy na łączną kwotę 11 097 063,70zł.

Gmina nigdy nie uciekała i nie ucieka od obowiązków wobec ogółu mieszkańców, w tym rodziców i uczniów. Podejmowała inwestycje i remonty szkół. Obecnie jednak samorządy są przyparte do muru trudną sytuacją finansową. Jest to między innymi skutek obciążania nowymi zadaniami oświatowymi bez zapewnienia środków finansowych. Radni w całej Polsce  podejmują trudne decyzje o zamykaniu placówek oświatowych. Nie stać nas już na dokładanie do oświaty. Subwencja oświatowa jest za niska, wyliczana na ucznia, których liczba rokrocznie spada. Pomimo obietnic, rząd nie deklaruje też zmian w Karcie Nauczyciela poprzez likwidację niektórych przywilejów  - o co samorządowcy apelują od wielu lat. Zmiany wprowadzane w prawie oświatowym, nakładające na samorządy dodatkowe zadania w obszarze edukacji (np. obowiązek zapewnienie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom 5 i 6 – letnim równocześnie, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej), bez zapewnienia środków finansowych powodują rokroczny wzrost udziału środków własnych gminy w utrzymaniu sieci szkół i oddziałów przedszkolnych.

Subwencja na rok 2012 wynosi 10 milionów 790 tys. zł. Wydatki bieżące na zadania oświatowe to 15 milionów 338 tys. zł. Miesięcznie z budżetu gminy  przeznacza się 375 tys. zł na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Co w skali roku daje prawie 4,5 miliona zł. Kierując się interesem uczniów – od początku mówi się o przekazaniu prowadzenia trzech szkół innemu organowi prowadzącemu niż samorząd gminny, a nie fizycznej likwidacji szkół. Uczniowie i ich rodzice nie mają żadnych podstaw do obaw. Szkoły będą nadal istnieć. Dla uczniów i ich rodziców nie zmieni się nic. Intencją moją i Rady nie jest skłócenie środowiska nauczycieli, rodziców i pozostałych mieszkańców. Szukamy najlepszego rozwiązania.  Od pewnego czasu, o czym dyskutowano podczas spotkań z nauczycielami i rodzicami, podejmowane są działania aby w gminie powstało stowarzyszenie, członkami którego byliby rodzice, nauczyciele, sympatycy oraz pozostali mieszkańcy tych miejscowości, a Gmina i Miasto Koziegłowy jako członek wspierający stowarzyszenie, deklaruje pomoc merytoryczną. Rola rodziców i społeczności lokalnej jest kluczowa dla funkcjonowania szkoły wiejskiej. Przy inspiracji i wsparciu nauczycieli, mieszkańcy są w stanie wiele poświęcić dla dobrego funkcjonowania szkoły w ich wsi. Macie prawo, Drodzy Państwo współdecydować o działaniach Waszej szkoły. W marcu odbędą się spotkania sołeckie w tych miejscowościach, na których przedstawione zostaną wszystkie zagadnienia związane z dalszym funkcjonowaniem szkół i wyjaśnione wszelkie wątpliwości. Proszę o udział w tych spotkaniach, abyśmy, Drodzy Państwo, mogli wspólnie wybrać najlepsze rozwiązanie w kwestii prowadzenia naszych szkół.

                               Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka

 

 

 

23

LUT

2012

1801

razy

czytano

3203/4530

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.