Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie w Mysłowie w sprawie drogi Koziegłówki-Osiek

W dn. 23 lutego mieszkańcy Mysłowa, Osieka i Koziegłówek spotkali się z przedstawicielami władz gminy i powiatu  w sprawie przebudowy drogi Koziegłówki – Osiek. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Jacek Ślęczka,  radni powiatowi: Dorota Kaim – Hagar wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Piotr Kołodziejczyk i  Krzysztof Gajdziak,  wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Roman Waś, przewodniczący Komisji Gospodarki Leonard Jagoda, radny Mysłowa Dariusz Stuła a także dyrektor PZD w Myszkowie  Józef Pabian i  Kierownik Sekcji Technicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, Ryszard Chachulski, Proboszcz Parafii Koziegłówki Kazimierz Świerdza oraz sołtysi tych miejscowości. Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim – Hagar, podkreśliła  starania radnych o tą inwestycje od wielu lat. Wysoki koszty remontu tego odcinaka, ponad 22 miliony zł., uniemożliwia przeprowadzenie jej przez sam powiat.  W grudniu ub. r. zarząd województwa śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów drogowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego skorzystał Powiat Myszkowski i złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji drogowej w Gminie Koziegłowy. Ostateczny koszt inwestycji będzie jednak znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargów, przy założeniu, że projekt otrzyma dofinansowanie. Od strony technicznej, koncepcję zakładanej inwestycji, przedstawił Dyrektor Józef Pabian. Projekt przebudowy drogi obejmuje odcinek między Koziegłówkami a Osiekiem do skrzyżowania na Koclin. W ramach tej przebudowy planuje się kompleksową wymianę podbudowy o wysokich parametrach technicznych, łącznie z budową chodników i  kanalizacją deszczową. Jeżeli składany przez powiat wniosek otrzyma dofinansowanie, to przebudowa drogi rozpocznie się najwcześniej w drugiej połowie 2013 roku. Gmina i Miasto Koziegłowy pokryje połowę wkładu własnego (czyli połowę z 15 % kosztów całej inwestycji, a także wybuduje na tym odcinku kanalizację sanitarną. Mieszkańcy zapoznali się z projektem drogi, a także złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na przebudowę przedmiotowej drogi w obecnie istniejącym pasie drogowym. BK

 

 

28

LUT

2012

2127

razy

czytano