Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Obrady 18 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Podczas 18 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, 29 lutego  2012 r., po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, przewodnicząca Rady, Joanna Kołodziejczyk  odczytała oświadczenie:

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy przyjmuje do wiadomości zapowiedź Grupy Inicjatywnej o referendum w sprawie odwołania Burmistrza i Rady. Prawo do oceny naszych decyzji, a nawet odwołanie władz jest przywilejem naszych wyborców. Prawem zaś i obowiązkiem Rady, póki pełni swoje funkcje , jest szukanie rozwiązań i kompromisów , które zapewnią zrównoważony rozwój całej Gminie. Burmistrz jest wykonawcą podjętych decyzji i odpowiada przed Radą za ich realizację. O zmianach organizacyjnych w trzech szkołach publicznych, które wywołują niezadowolenie w części naszego społeczeństwa  poinformujemy szczegółowo w specjalnym biuletynie informacyjnym. Odpowiemy też osobiście na stawiane nam zarzuty wszędzie tam, gdzie będzie taka wola. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że sytuacja ta nie będzie miała wpływu na bieżącą działalność statutowych organów Gminy.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr 98/XV/2011 z dnia 29.12.2011 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy, w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Nr 99/XV/2011  z dnia 29.12.2011 r. w sprawie obniżenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy-( od dnia 1 marca 2012r do 31 grudnia 2012 obniża się dietę miesięczną Rady do diety obowiązującej w grudniu 2011r.). Następne uchwały dotyczyły rozwiązania części umowy użytkowania wieczystego oraz uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. W sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym, burmistrz Jacek Ślęczka, poinformował m.in. mieszkańców o przebiegu prac nad projektem budowlanym na oczyszczalnie ścieków w Koziegłowach oraz o odbytych spotkaniach w tym okresie. W tym roku dla Gminy i Miasta Koziegłowy, Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie przydzielił roboty publiczne, staże oraz prace społecznie użyteczne dla 15 osób. Burmistrz mówił również o działaniach związanych z nowym okresem programowania, a zwłaszcza propozycji stworzenia wspólnych projektów strategicznych dla 4 powiatów Subregionu Północnego, realizowanych i dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020, dotyczy to gospodarki odpadami – budowa spalarni oraz rozwój turystyki i infrastruktury około turystycznej.

Burmistrz odniósł się również z oficjalnym wystąpieniem do mieszkańców, do sytuacji jaka miała miejsce na ostatniej sesji. Podkreślając po raz kolejny, z dn. 1 września 2012 r. szkoły w Gniazdowie, Koziegłówkach i w Siedlcu Dużym będą normalnie funkcjonować, zmieni się tylko organ prowadzący. Burmistrz poinformował również o spotkaniach, które odbywać się będą w tych miejscowościach, dotyczących wszelkich zagadnień związanych z dalszym funkcjonowaniem tych szkół. „Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy mamy doświadczenie ze szkołami prowadzonymi przez stowarzyszenia. Rok rocznie, od kilku lat, dyrektorzy ze wszystkich placówek z Gminy i Miasta Koziegłowy, publicznych i niepublicznych, podczas sesji oświatowych, podsumowując działania oświatowe w danym roku, byli informowani, na podstawie raportów i sprawozdań, że poziom nauczania w stowarzyszeniach na terenie gminy jest równie dobry lub czasami lepszy, a o takie standardy chyba chodzi rodzicom”.- powiedział m.in. burmistrz. W wolnych wnioskach wystąpił m.in. Zenon Brzeziński z pytaniem „Kto sprowadził policję na związkowców obecnych na poprzedniej Sesji, dodając przy tym, że wie jakie są  stowarzyszenia a nauczyciele którzy pracują w tych stowarzyszeniach są dyskryminowani brakiem karty nauczyciela. Stwierdził również, że  nauczyciele, którzy nie są opłacani z karty będą  na pewno w przyszłości  gorszymi nauczycielami. W odpowiedzi burmistrz Jacek Ślęczka, wyjaśnił, że przed 17 Sesją otrzymał informację z Policji o planowanej pewnej formie demonstracji zgłoszonej prawdopodobnie przez samych organizatorów i uczestnictwie funkcjonariuszy Policji  podczas obrad. Burmistrz wyraził także,  że intencją władz samorządowych jest aby powstało stowarzyszenie z miejscowej społeczności, która będzie mogła decydować -  kto uczy, jak uczy i za ile uczy. Aby rodzice i środowisko lokalne, a nie tylko Karta nauczyciela, miała wpływ  na jakość nauczania. Głos zabrał również sołtys Mysłowa Grzegorz Musialik, zwracając się do obecnych na Sali obrad mieszkańców, rodziców i nauczycieli z zainteresowanych miejscowości. „ Jestem sołtysem miejscowości, w której to 4 lata temu również zamknięto szkolę. Wracając do tamtego czasu, rozumiem zdenerwowanie rodziców zamykanych placówek,  my przeżywaliśmy podobną sytuację, tylko jest zasadnicza różnica, miedzy Mysłowem a Waszymi szkołami. W tym okresie, kiedy wiedzieliśmy że nasz szkoła  będzie zamknięta, nam nic nie proponowano tak jak Wam. Urząd nie wyciągnął ręki proponując stowarzyszenia. To my sami na własną rękę szukaliśmy czegoś aby szkoła w Mysłowie istniała. Szanujcie to co proponuje Wam Urząd Gminy i Miasta. Obserwując, jako osoba neutralna, co się działo na poprzedniej Sesji, mogę stwierdzić, że jest to żenujące, a wystąpienie „ Solidarności” było poniżej pasa. To ludzie wykształceni, niech więc coś wniosą do sprawy, a nie przychodzą tylko krzyczeć. Podejmijcie rękę, nie ma innego rozwiązania,  rozmawiajcie,  bo my tej szansy nie mieliśmy”. powiedział  m.in. sołtys Mysłowa. Jarosław Frączek ( emerytowany nauczyciel) odniósł się do wypowiedzi Zenona Brzezińskiego stwierdzając, że nauczyciele w stowarzyszeniach nie są gorszymi nauczycielami. Przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk wypowiedziała się  również, korzystając z możliwości, czego nie mogła uczynić na poprzedniej Sesji, z powodu zakłócanie obrad,
„ Gminy i Miasta Koziegłowy nie stać jest na dotowanie oświaty w takiej formie jak do tej pory. To nie my ustalamy Kartę nauczyciela , to nie winni są również nauczyciele ale czy my jako Rada mamy podnieść w grudniu podatki o  50% dla wszystkich mieszkańców aby utrzymać oświatę na tym samym poziomie ? Nie zagłosuję za tym żeby podnieść podatki w przyszłym roku  i o to abyśmy zadłużyli gminę o kolejne miliony”. Przewodnicząca przytoczyła również fragment artykułu z Newsweeka pt. „Gra w Kartę”, w którym autorzy podają m.in. „ Dziesięć lat temu w szkołach było ponad siedem milionów uczniów, w tym roku jest ich niespełna pięć milionów. W wioskach szkoły pustoszeją, w mistach uczniów tez jest mniej. Mniej uczniów znaczy mniej pieniędzy z budżetu. Subwencja oświatowa przypada na głowę dziecka szkolnego. Do edukacji przedszkolaków, nawet tych w zerówkach szkolnych, minister nie dorzuca ani złotówki. Subwencja oświatowa starcza samorządom na pokrycie 60 – 80 % wydatków. Resztę muszą dołożyć same, bo są właścicielami szkół.(…) W 2006r. w Polsce pracowało 646tys. nauczycieli, w 2011 ponad 10 tys. więcej. Na jednego polskiego nauczyciela przypada średnio 10,5 ucznia, w Europie Zachodniej 15 -20. U nas jednak zwolnienie nauczyciela na etacie graniczy z cudem. Karta chroni go tak bardzo, ze jedynym sposobem na ograniczenie etatów jest likwidacja szkoły (…)” Przewodniczący Komisji Gospodarki Leonard Jagoda odniósł się natomiast do Raportu o stanie gospodarki Subregionu Północnego, do którego się zaliczamy, w którym pokazano na co mogą liczyć młodzi ludzie wykształceni w najbliższych latach. Raport mówi m.in. o negatywnych ocenach lokalnej gospodarki. Z umieszczonych tam analiz wynika, że następne kroki mogą być również drastyczne we wszystkich działach gospodarki. W wolnych wnioskach głos zabrał również radny Marian Szmukier nawiązując do początku tej kadencji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, kiedy to wnosił m.in. o plan oszczędnościowy dla gminy, na co uzyskał odpowiedź od wice przewodniczącego Rady Romana Wasia, że oszczędności uwzględnione są w wielu obszarach i widoczne w budżecie gminy.

Sołtys Gniazdowa Jerzy Niedbała zapowiedział zebranie wiejskie, w sprawie szkoły Gniazdowie na dzień 20 marca o godz. 17.00.

 

02

MAR

2012

2042

razy

czytano

2978/4311

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.