Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Na zaproszenie burmistrza Koziegłów Jacka Ślęczki, na spotkanie z władzami samorządowymi gminy, w dniu 13 marca 2012r., przybyli radni powiatu myszkowskiego oraz starosta Wojciech Picheta.
Wraz ze Starostą Wojciechem Pichetą, ze strony powiatu zaproszenie przyjął Przewodniczący Rady Powiatu, Marian Szczerbak, Wiceprzewodnicząca Rady Dorota Kaim – Hagar, Członek Zarządu Piotr Bańka, oraz radni powiatowi  Krzysztof Gajdziak, Mariusz Morawiec, Jarosław Kumor, Lasecki Dariusz i Mariusz Musialik. Ze strony samorządu Koziegłów, wraz z burmistrzem, w spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Wiceprzewodniczący Rady Jacek Sularz oraz Przewodniczący komisji stałych, Leonard Jagoda, Krzysztof Pluciński i Marcin Będkowski.
Ideą spotkania była propozycja  wypracowania nowej formuły dialogu na szczeblu gmin i powiatu myszkowskiego w kwestii  wspólnych merytorycznych tematów, istotnych dla samorządów powiatu,  omawianie problemów, wypracowane strategii  i zamierzeń, na zasadach partnerskich wszystkich gmin,  które łatwiej mogą się przerodzić w konkretne projekty i realizacje nie budząc wątpliwości wśród samorządów – wyjaśnił burmistrz Jacek Ślęczka.
Burmistrz podczas spotkania przedstawił zagadnienia z punktu gminy Koziegłowy a dotyczące również  powiatu. W temacie infrastruktury drogowej poruszone zostały m.in. kwestie dróg wojewódzkich tj.  droga nr 789 droga odcinek Gniazdów – Żarki  wraz z ciągiem pieszo – rowerowym – propozycja przygotowania wspólnego projektu w perspektywie lat przyszłych na kompleksową modernizację tego odcinaka oraz  budowa ciągu  pieszo – rowerowego  przy  drodze nr 791, odcinek  przez Postęp – Myszków,  który mógłby być uwzględniony przy  projekcie budowy obwodnicy Miasta Myszkowa. Dzięki staraniom burmistrza, Urząd Marszałkowski -  Wydział Komunikacji i Transportu, przyjął do realizacji w tym roku, wniosek  Gminy i Miasta Koziegłowy na budowę ciągu pieszego w obszarze zabudowy w Postępie, co znacznie wpłynie na bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku, a  wskazane byłoby  połączenie takim ciągiem Postępu z Myszkowem, o rozważenie czego wystąpił burmistrz podczas spotkania.
W zagadnieniach dotyczących dróg powiatowych Burmistrz Jacek Ślęczka podziękował radnym powiatowym za poparcie wniosku na drogę Koziegłówki – Osiek, na którą został złożony wniosek do RPO. Nadmienił również o drodze nr 3210 S odcinek Koziegłowy - Cynków – Zendek, nad tematem której odbyły sie rozmowy z przedstawicielami starostw z Myszkowa i Tarnowskich Gór oraz gminy Koziegłowy i Ożarowice.  Dyskutowano również nt. remontu drogi powiatowej  nr 3800 S Lgota Mokrzesz – Kuźnica Nowa. Jest to droga przejazdowa do Poraja
i okolicznych miejscowości, o nasilającym się ruchu drogowym zwłaszcza w  sezonie letnim. Wybudowanie odcinka drogi na wprost od Lgoty Mokrzesz do Kuźnicy Folwark, nie tylko stanowiło
by łącznik gminy Koziegłowy i Poraja, ale duży skrót  a także odciążenie drogi na Kuźnicy Nowej i ciągle naprawianego drewnianego mostu. Następnym tematem był remont dróg w ramach środków na usuwanie skutków powodzi. W pierwszym rozdaniu,  z środków jakie otrzyma Powiat Myszkowski remontowana będzie droga w Żarkach ul. Częstochowska, przez Wysokę Lelowską. Na remont z tych środków, większe szanse w drugim rozdaniu, ma droga Osiek – Koclin - Pińczyce niż droga w miejscowości Siedlec Duży, podkreślił starosta, ze względu znaczenie strategiczne, droga ta spina dwie drogi powiatowe, co brane jest przy ocenie wniosków. Remont nakładki na ul. Jana Pawła w  Siedlcu Dużym jest możliwy z budżetu powiatu ale  przy wsparciu finansowym gminy – dodał starosta.  Dyskusja nad potrzebami bieżącymi i na lata przyszłe, jak podkreślił burmistrz Jacek Ślęczka, ma na celu dopracowanie długofalowej koncepcji rozbudowy i  modernizacji układu drogowego w całym powiecie. Następne tematy poruszane podczas spotkania to m.in. transport publiczny na terenie powiatu w obliczu problemów obecnego przewoźnika i zaangażowanie gmin do wyboru najlepszego rozwiązania, solidarne wspieranie przez wszystkie gminy utrzymania Szpitala Powiatowego w Myszkowie, z obowiązku którego do tej pory wywiązał sie tylko Myszków i Koziegłowy, utworzenie punktu karetki pogotowia w Koziegłowach,  o podejmowanych staraniach od lat wypowiedziała sie Wiceprzewodnicząca Rady  Powiatu Dorota Kaim – Hagar oraz Członek Zarządu Piotr Bańka, temat jednak nadal trudny do zrealizowania. Burmistrz Jacek Ślęczka zaapelował również, w kwestii bezpieczeństwa publicznego, o  zintegrowany system na szczeblu powiatu. Poruszony został również temat uregulowań odpowiedzialności za  dzikie i bezpańskie  zwierzęta, schronisk, regulacji własności dróg i cieków wodnych oraz oświaty ponad gimnazjalnej na terenie powiatu. Rozmawiano również o nowym programowaniu na lata 2014 – 2020.  Piotr Bańka podjął także kwestie ochrony środowiska.
 Idea tego spotkania przekonała radnych powiatowych do kontynuowania takich rozmów, co podkreślił Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, rozszerzając przedstawione zagadnienia o infrastrukturę turystyczną, równie ważną dla wszystkich gmin naszego powiatu. Zaproponował  również aby Powiat koordynował te działania. Wiceprzewodnicząca Rady  Powiatu Dorota Kaim – Hagar dziękując za zorganizowanie spotkania wyraziła przekonanie o tej cennej inicjatywie,  o tym że radni powiatowi z innych gmin mogli osobiście usłyszeć o potrzebach Gminy i Miasta Koziegłowy, które artykułowane są w powiecie przez radnych powiatowych z naszej gminy. „Jeżeli udałoby sie realizować takie spotkania, należy wypracować metodę abyśmy wszyscy połączyli siły i dążyli w jednym kierunku” – powiedział również  m.in. radny powiatowy Dariusz Lasecki. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Polityki Finansowej, Leonard Jagoda wystąpił z prośbą aby starostwo powiatowe objęło rolę monitorującą, a protokoły z takich spotkań udostępnić komisjom roboczym ze spójnymi propozycjami z innych gmin. BK
 

20

MAR

2012

2397

razy

czytano

3184/4533

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.